Apteki Europy17 lipca 2012

Interesuje Cię, jak funkcjonują apteki za granicą? Wyślij pytanie farmaceutom z innych krajów i zdobądź cenne upominki!

Nowy cykl Farmacji Praktycznej! KONKURS!

Zobacz, jak funkcjonują apteki w różnych częściach Starego Kontynentu!  Dowiedz się, jak wygląda codzienna praca farmaceutów z zagranicy. Poznaj ich obowiązki, troski i pasje.
Część 1. HOLANDIA:

Jak wygląda system opieki zdrowotnej w Królestwie Niderlandów? Jakie prawa przysługują holenderskim farmaceutom i ich pacjentom? Z jakimi problemami borykają się na co dzień tamtejsze apteki? Czy niderlandzcy lekarze też nieczytelnie wypełniają recepty?…

 

Jeśli chcecie poznać specyfikę pracy holenderskich farmaceutów, prosimy o przesyłanie pytań  na adres: redakcja@farmacjapraktyczna.pl

 

Autorzy 5 najciekawszych pytań, które do 25 lipca br.  zostaną przesłane na wskazany adres e-mail, otrzymają atrakcyjny upominek.

W tytule e-maila prosimy wpisać: APTEKI EUROPY

Najciekawsze z nich, wraz odpowiedziami, których udzielą nam holenderscy aptekarze, zostaną opublikowane na łamach Farmacji Praktycznej.

 

 

Regulamin konkursu „Apteki Europy”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu Apteki Europy, zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525 21 13 462.
 2. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000291933 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 525-21-77-350 – wydawca „Farmacji Praktycznej”
 3. Konkurs polega na przesłaniu propozycji pytań skierowanych do aptekarza z Holandii, mailem do redakcji Farmacji Praktycznej na adres: redakcja@farmacjapraktyczna.pl
 4. Najciekawsze pytania zostaną nagrodzone, oraz wykorzystane podczas wywiadu z właścicielem apteki z Holandii, który ukaże się w jednym z najbliższych numerów drukowanej wersji Farmacji Praktycznej.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na łamach internetowego wydania Farmacji Praktycznej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl i skierowany jest do farmaceutów.
 6. Pytania można wysyłać do dnia 25 lipca 2012 r. Ostateczny termin doręczania pytań mija z dniem 25 lipca 2012 r.
 7. Nagrody główne w konkursie stanowią upominki o wartości do 100 złotych, przydatne w codziennej pracy farmaceuty, oznaczone logo Polpharma lub jednego z produktów ZF Polpharma SA.
 8. Liczba nagród głównych wynosi 5.
 9. Fundatorem nagród jest Organizator.

 

II. UCZESTNICY

 1. Konkurs adresowany jest do farmaceutów.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZF Polpharma S.A. oraz Polpharma BH

Sp. z o. o., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
 2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

 

III. ZASADY KONKURSU

Zasady konkursu są następujące:

 1. Konkurs znajduje się na stronie www.farmacjapraktyczna.pl i polega na przesłaniu do redakcji Farmacji Praktycznej propozycji pytań skierowanych do właścicieli aptek w Holandii na adres: redakcja@farmacjapraktyczna.pl najpóźniej do dnia 25 lipca 2012 r.
 2. Warunkiem uwzględnienia zgłoszonych pytań w konkursie jest ich otrzymanie przez Organizatora najpóźniej w dniu 25 lipca 2012 r.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 4. Pytania muszą być własnego autorstwa, nie mogą zawierać zapożyczeń z pomysłów cudzego autorstwa, ani naruszać innych praw osób trzecich.
 5. Nagrody zostaną przyznane 5 osobom, które prześlą najciekawsze pytanie.
 6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 1 sierpnia 2012 r. (dzień rozstrzygnięcia konkursu). Zwycięzców wyłoni jury konkursowe, powołane przez Organizatora.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 10 sierpnia 2012 r.
 9. Wyniki konkursu, po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
 10. Nagrodzone pytania wraz z odpowiedziami, których udzielą farmaceuci z Holandii zostaną opublikowane na łamach Farmacji Praktycznej.
 11. Nadesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.
 2. Zgłoszenie pytania oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. Uczestnik może żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, z tym, że żądanie usunięcia danych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.
Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane będą przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu organizacji konkursu oraz w celu informowania o produktach i usługach spółek należących do Grupy Polpharma. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w określonych powyżej celach.

Wszystkie konkursy >>