Ubezpieczenie lekowe. Sposób na sztywne ceny?1 czerwca 2012

Wprowadzenie 1 stycznia bieżącego roku sztywnych cen leków refundowanych miało ukrócić niezdrową konkurencję między aptekami. Tyle teoria, która w praktyce wygląda nieco inaczej. Jedna z większych sieci aptek znalazła właśnie sposób na to, jak sprzedawać leki refundowane o 80% taniej niż nakazuje sztywna cena

PZU – największy ubezpieczyciel w kraju, wprowadza właśnie na rynek swój nowy produkt, czyli tzw. ubezpieczenie lekowe.

Na pozór oferta nie wyróżnia się spośród innych ubezpieczeń obecnych na rynku. Za składkę, która ma wynieść około 7, 8 zł miesięcznie, ubezpieczony otrzymuje kartę, dzięki której w razie choroby i konieczności zrealizowania recepty na lek refundowany zapłaci za niego jedynie 20% ceny. Resztę pokryje ubezpieczyciel, do kwoty 2,5 tys. zł. w ciągu roku. Zwykłe ubezpieczenie? Niekoniecznie.

 

Bez szans na zysk?

Po pierwsze ubezpieczony nie może pójść do dowolnej apteki w kraju, aby otrzymać leki z 80% zniżką. Musi to być jedna z 1800 aptek ePRUF, należących do grupy Pelion. Po drugie, jeśli ubezpieczony nie skorzysta przez rok z ubezpieczenia, bo nie zachoruje, będzie mógł kupić za 100 zł, czyli za roczną składkę, dowolne produkty dostępne bez recepty w aptekach ePRUF.

 

Z czysto biznesowego punktu widzenia, nie ma żadnych szans, by firma zarobiła na tej polisie – uważa Paweł Hechłacz, analityk ubezpieczeniowy.

– Firmy ubezpieczeniowe na całym świecie zarabiają w ten sam sposób – ubezpieczają klientów od danego zdarzenia losowego. Czym ono jest bardziej prawdopodobne, tym składka jest wyższa. Jeśli się wydarzy, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie ze składek tych ubezpieczonych, którym się nic nie przytrafiło. Różnicę ubezpieczyciel traktuje jako swój zysk. W przypadku ubezpieczenia lekowego cała składka wraca z powrotem do ubezpieczonego. Dlatego biorąc pod uwagę, że PZU nie jest fundacją dobroczynną, zysku dla firmy upatrywałbym gdzie indziej – dodaje.

 

Nadużycie? Obejście praktyk?

Nowym ubezpieczeniem PZU oburzona jest Naczelna Rada Aptekarska. Stoi ona na stanowisku, że sytuacja, w której ubezpieczyciel wskazuje, w której aptece można zrealizować receptę, a w której nie, jest nadużyciem i zapowiada w tej sprawie interwencję.

Wszystkie apteki od 1 stycznia bieżącego roku mają te same ceny leków refundowanych. Dlatego nie rozumiem, dlaczego PZU wyznaczyło 1800 aptek w kraju należących do jednej grupy – mówi Grzegorz Kucharewicz, prezes NRA.

Decyzja, w której aptece pacjent zrealizuje receptę, powinna należeć tylko do niego. Takie były przecież założenia nowej ustawy. Zastanawiam się czy w tej sprawie nie powinno interweniować Ministerstwo Zdrowia – dodaje.

 

Resort przyznaje, że cała sprawa z ubezpieczeniem jest bardzo tajemnicza i pod względem prawnym w świetle obowiązującej ustawy o lekach refundowanych może budzić wątpliwości.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), ubezpieczanie to może prowadzić do obejścia praktyk zabronionych, wynikających z art. 49 ust. 3, który stanowi, iż zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych – tłumaczy Agnieszka Gołąbek, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Dodaje, że w szczególności dotyczy to ofert kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści. Przyznaje jednak, że wśród wymienionych form nie ma ubezpieczeń.

 

Nowela w trybie pilnym?

Nieoficjalnie przedstawiciele resortu zdrowia przyznają, że ubezpieczenie proponowane przez PZU jest niczym innym, jak programem lojalnościowym, jednak są świadomi, że będzie to bardzo trudno udowodnić.

– Niewykluczone, że trzeba będzie w trybie pilnym nowelizować ustawę z 1 stycznia albo wprowadzić w życie nowe rozporządzenie ministra, aby ukrócić tego rodzaju praktyki – mówi pracownik ministerstwa.

 

PZU odrzuca wszystkie zarzuty i twierdzi, że ich oferta nie jest skierowana po to, by wyróżnić jakąkolwiek sieć aptek.

– Przy obsłudze ubezpieczenia lekowego współpracujemy z firmą ePRUF. Platforma ePRUF jest otwarta – każda apteka może do niej przystąpić, stając się świadczeniodawcą dla naszego ubezpieczenia. Dzięki tej współpracy już dziś nasi klienci mają możliwość korzystania z ponad 1800 aptek w całej Polsce – mówi Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU, dodając, że PZU dopiero rozpoczyna sprzedaż ubezpieczenia lekowego.

– Rozpoczęliśmy spotkania z potencjalnymi klientami. Reakcje są pozytywne, ale produkt jest ubezpieczeniem sponsorowanym, więc proces sprzedaży (od pierwszego spotkania do zawarcia polisy) trwa kilka tygodni. Liczymy, że pierwsze polisy mogą pojawić się w maju – zapewnia.

 

Nieoficjalnie PZU przyznaje, że nie zamierza współpracować w przyszłości w ramach ubezpieczenia lekowego z żadną inną siecią aptek poza ePRUF.