Sprawdź, czy jesteś dobrym menedżerem!20 czerwca 2012

Czy współczesny kierownik apteki to także jej menedżer? Jakimi cechami powinien się wyróżniać? Zapraszamy do rozwiązania quizu, który rozwieje Państwa wątpliwości w tej kwestii i odpowie na sformułowane powyżej pytania!

Dualny charakter apteki (z jednej strony jednostka ochrony zdrowia, z drugiej specjalistyczne przedsiębiorstwo handlowe) powoduje, że część przepisów ekonomiczno-prawnych koliduje z regulacjami w zakresie realizacji zadań o charakterze zdrowotnym, a nawet społecznościowym, które od lat wpisują się w jej działalność.

Obecny model funkcjonowania apteki narzuca nam pracę nie tylko merytorycznie i etycznie uzasadnioną, ale także realizującą zyski, dlatego też zmienia się rola, jaką ma do spełnienia kierownik/ menedżer apteki.

Jakimi predyspozycjami powinien charakteryzować się sprawny kierownik/ menedżer apteki? Z pewnością, oprócz umiejętności i wiedzy ściśle związanej z wykonywaniem zawodu farmaceuty, musi znać zarówno teorię jak i praktykę zasad zarządzania firmą (kompetencje merytoryczne). Nie mniej istotne w jego pracy są tzw. kompetencje relacyjne często określane jako umiejętności miękkie czy psychospołeczne. Pod tymi terminami kryje się zbiorcze określenie kompetencji osobistych oraz kompetencji społecznych.

Bardzo często spotykam się wśród farmaceutów z opinią, że pełnienie funkcji kierownika apteki nie jest tożsame z faktycznym byciem kierownikiem / managerem jednostki gospodarczej, że jest to jedynie funkcja, na której spoczywa odpowiedzialność merytoryczna (z punktu widzenia prawa farmaceutycznego) za funkcjonowanie apteki. Czy aby tak jest na pewno i z czego wynikają owe poglądy części farmaceutów? Takie myślenie ma swoje podstawy w latach 90. ubiegłego stulecia, gdzie sytuacja na rynku nie wymuszała na aptekarzach poszerzania swoich horyzontów poza wiedzę wyniesioną z uczelni i stażu w aptece.

Jak pokazuje praktyka, idealny kierownik/menedżer apteki, to nie tylko osoba z wykształceniem farmaceutycznym, to kompilacja prawnika z informatykiem, czy marketingowca z psychologiem.

 

Aby uświadomić sobie wagę problemu i odpowiedzieć na nurtujące nas pytania, proponuję krótki quiz na temat: „Czy jestem dobrym kierownikiem / menedżerem apteki?”. Określ swoje kompetencje, odpowiadając na poniższe pytania. Przy każdym pytaniu masz możliwość zaznaczenia jednej z trzech odpowiedzi: A, B lub C.

 

1. Czy znasz i stosujesz obowiązujące przepisy prawa farmaceutycznego i inne, tzw. około farmaceutyczne akty prawne?

A znam pobieżnie

B znam pobieżnie, ale mam je zawsze pod ręką i staram się w miarę możliwości stosować

C znam bardzo dobrze i stosuję we właściwy sposób

 

2. Czy znasz i stosujesz regulacje prawne z zakresu prawa pracy, kodeksu cywilnego, inspekcji handlowej/UOKiK, etc.?

A nie znam, bo nie jest to w mojej sytuacji przydatne

B znam pobieżnie, ponieważ korzystam z nich sporadycznie

C znam dobrze i wykorzystuję w codziennej praktyce

 

3. Czy na bieżąco monitorujesz doniesienia w dziedzinie nauk farmaceutycznych/ medycznych, poprzez wykorzystanie literatury fachowej, czy uczestniczenie w dyskusjach tematycznych, np. na portalach farmaceutycznych/medycznych?

A niestety, nie mam na to czasu

B staram się być na bieżąco, w ramach wykonywania moich obowiązków

C jestem na bieżąco, czytam literaturę fachową, uczestniczę w szkoleniach, monitoruję portale farmaceutyczne i medyczne, praktykuję EBM (evidence-based medicine) w swojej codziennej pracy

 

4. Czy bierzesz udział w szkoleniach (nawet tych bez punktów edukacyjnych), a wiedzą uzyskaną na nich dzielisz się ze współpracownikami?

A tylko w ramach szkoleń ustawicznych na punkty edukacyjne, na inne nie mam czasu

B staram się jak najczęściej brać udział w szkoleniach zarówno „miękkich”, jak i „twardych”

C szkolę się, a wiedzę wyniesioną ze szkoleń przekazuję personelowi

 

5. Czy motywujesz pracowników apteki  do poszerzania wiedzy/kompetencji zarówno merytorycznych (tzw. kompetencje „twarde”), jak i kompetencji „miękkich”?

A nie, to ich sprawa

B tak, ale nie kontroluję tego

C tak i wymagam tego od współpracowników

 

6. Czy potrafisz delegować zadania na poszczególnych pracowników apteki?

A nie, bo i tak muszę zawsze, wszystko robić sam/a

B staram się, ale różnie z tym bywa

C tak, deleguję zadania i rozliczam współpracowników z ich wykonania

 

7. Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś autorytetem i „dobrym duchem” dla Twoich pracowników?

A nie jestem autorytetem, bo nie na tym polega moja rola

B staram się być autorytetem, ale nie zawsze mi to wychodzi

C myślę, że jestem dla nich autorytetem, jest to dla mnie ważne i pracuję nad tym

 

8. Jak oceniasz swoje umiejętności/ zdolności interpersonalne? Czy empatia jest Twoją mocną stroną?

A kierownik jest od tego, żeby rządzić, a personel ma wykonywać polecenia

B niestety, staram się, ale nie zawsze mi to wychodzi

C raczej dobrze, staramy się żyć i pracować zgodnie, ze współpracownikami utrzymujemy kontakty także poza godzinami pracy, pacjenci chwalą nas za zaangażowanie

 

9. Jak oceniasz swoje przygotowanie ekonomiczne/marketingowe do zarządzania apteką?

A to nieetyczne, kończyłam/em farmację, a nie ekonomię czy marketing

B nie jest źle, doszkalam się, bo studia nie przygotowują nas merytorycznie do zarządzania apteką, zdobytą wiedzę staram się stosować w swojej codziennej praktyce

C bardzo dobrze, zdobyłam/em dodatkowe wykształcenie i wiedzę związaną z zarządzaniem i ekonomiką apteki, a wyniki finansowe osiągane przez aptekę stanowią najlepsze tego świadectwo

 

10. Czy na bieżąco, aktywnie monitorujesz trendy na rynku farmaceutycznym, współpracujesz z przedstawicielami farmaceutycznymi/medycznymi i środowiskiem medycznym?

A nie, nie wpuszczam ich do apteki!

B tak, współpracuję z aktywnymi przedstawicielami i kontaktuję się w razie potrzeby z lekarzami

C tak, monitoruję rynek na bieżąco, aktualizuję oferty, współpracuję z przedstawicielami i ich firmami, kontaktuję się z lekarzami w sprawach pacjentów, biorę udział w imprezach szkoleniowo-integracyjnych wraz ze środowiskiem medycznym

 

11. Czy możesz o sobie powiedzieć, że wykorzystujesz właściwie wszystkie narzędzia pracy, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu funkcjonowania Twojej apteki?

A ale o jakie narzędzia chodzi?

B znam funkcje programu aptecznego i to mi wystarcza

C tak, wykorzystuję wszystkie posiadane narzędzia, zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, korzystam zarówno z programu aptecznego, jak i nakładek programowych do optymalizacji działalności apteki i programów wspomagających pracę z pacjentem, a także Internetu

 

12. Czy posiadasz wizję rozwoju apteki, którą kierujesz i dążysz do jej realizacji?

A apteka to apteka i żadne wizje nam nie są potrzebne

B tak, ale to są tylko marzenia

C tak, posiadam wizję i ściśle wytyczone cele, które staram się realizować
Wyniki:

Podlicz swoje punkty, podstawiając za litery wartości liczbowe:

A – 1 pkt, B – 2 pkt, C – 3 pkt

 

Jeżeli uzyskałaś/eś wynik poniżej 18 punktów:

Nie jest dobrze, masz sporo do nadrobienia. Pamiętaj wszystko przed Tobą, teraz już wiesz, na co zwrócić szczególną uwagę.

 

Jeżeli uzyskałaś/eś wynik 18-24 punkty:

Widać, że starasz się, ale jeszcze sporo pracy przed Tobą. Więcej wiary w swoje możliwości. Nieodzowne będzie większe zaangażowanie się w kształcenie swoich kompetencji. Poszukaj możliwości rozwijania swoich umiejętności, poprzez udział w kursach i szkoleniach – tego nigdy za wiele. Wsłuchaj się w potrzeby nie tylko swoich pacjentów, ale także Twoich współpracowników, a nawet szefa, jeśli go posiadasz.

 

Jeżeli uzyskałaś/eś wynik 24-30 punktów:

Jest dobrze, wiesz jakie zadania stoją przed Tobą, pogłębiasz swoją wiedzę i kompetencje merytoryczne i relacyjne, ale czeka Cię jeszcze trochę pracy, musisz popracować nad sobą i nad komunikacją ze swoimi współpracownikami. Staraj się przygotować zespół do większego zaangażowania w sprawy apteki, staraj się być dla nich pozytywnym wzorcem do naśladowania.

 

Jeżeli uzyskałaś/eś wynik powyżej 30 punktów:

GRATULACJE !!! Jesteś dobrym kierownikiem i managerem apteki. Lubisz to co robisz. Tak trzymaj! Wiesz, co jest ważne i dobre dla Ciebie i Twojej apteki. Znasz aptekę, rozumiesz potrzeby zarówno pacjentów, jak i swoich współpracowników, dla których jesteś autorytetem.
OSTRZEŻENIE!!! Nie wpadaj w samozachwyt! Pracuj rzetelnie jak dotychczas. Powodzenia!

Prześlij dalej