Lekarze podpisują aneksy z NFZ29 czerwca 2012

-lekarze-podpisuja-aneksy-z-nfz

Według szacunków NFZ do 6 czerwca br. aneksy do umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane podpisało 38 proc. lekarzy w kraju

 

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, na Mazowszu aneksy podpisało 21 tys. lekarzy (zostały wysłane do 25,5 tys. medyków). Śląski Oddział Wojewódz­ki NFZ rozesłał z kolei 20 tys. aneksów. – Mamy 16 worków z poczty, a oso­biście podpisaną umowę złożyło 5050 osób – poin­formował Jacek Kopocz, rzecznik NFZ w Kato­wicach.

 

W Małopolsce aneksy odesłało 2,4 tys. z prawie 15 tys. lekarzy, zaś w województwie pod­laskim umowę odesłał prawie co drugi lekarz. Tymczasem władze Na­czelnej Rady Lekarskiej mają nadzieję, że jeszcze w czerwcu Narodowy Fundusz Zdrowia zapro­ponuje nowe zasady doty­czące wystawiania recept, zgodne z oczekiwaniami środowiska lekarskiego.

 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna,
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Prześlij dalej