IMS: początek maja w aptekach nadal na minusie27 czerwca 2012

-ims-poczatek-maja-w-aptekach-nadal-na-minusie

Polski rynek farmaceutyczny wciąż nie może się odbić. Sprzedaż leków i innych produktów farmaceu­tycznych w aptekach spadła w maju o blisko 10 proc. w ujęciu rok do roku

 

Sprzedaż leków i innych produktów farmaceutycznych w aptekach, mierzona w zł na poziomie cen detalicznych brutto, spadła po 18 tygodniach 2012 roku o blisko 10 proc. w ujęciu rok do roku i wyniosła ponad 9,3 mld zł – wynika z danych firmy analitycznej IMS Health

 

– Od ponad czterech miesięcy wartość sprze­daży aptek nie wróciła trwale powyżej ubie­głorocznych wyników. Spadki widoczne są zarówno w ujęciu war­tościowym – tu rynek spadł o prawie 10 proc., jak i ilościowym – o 14 proc. W kwietniu śred­nia tygodniowa wartość rynku aptecznego była od kilkunastu do kilku­dziesięciu milionów złotych niższa niż rok wcześniej, co świadczy o bardzo po­wolnym odbudowywa­niu się sprzedaży leków w aptekach – komentuje Marcin Gawroński, eks­pert IMS Health.

 

źródło: Rynek Zdrowia