Chory sam powiadomi o złym działaniu leku25 czerwca 2012

-chory-sam-powiadomi-o-zlym-dzialaniu-leku

Pacjenci będą mieli szansę sami zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych szkodliwe reakcje, które wystąpią u nich po zażyciu leków – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Dotychczas taką możliwość mieli jedynie lekarze, aptekarze oraz firmy farmaceutyczne

 

Pacjenci będą mogli przesyłać zgłoszenia listownie, przez telefon lub za pośrednictwem specjalnego portalu interne­towego. W Polsce za jego powstanie odpowiedzialny jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

 

Nowe przepisy dotyczące informowania o negatywnych skutkach przyjmo­wania leków wejdą w życie już w lipcu. Zmiana ma dopro­wadzić do zwiększenia liczby powiadomień o szkodliwych działaniach farmaceutyków. Resort zdrowia chce, by do 2021 r. w Polsce zgłaszano do 20 tys. rocznie takich przy­padków. Na razie daleko jeszcze do osiągnięcia tego wskaź­nika. Wszystko dlatego, że lekarze i farmaceuci nie chcą informować o szkodliwych efektach leczenia. Część z nich nie wie, że mają taki obowiązek. Inni boją się posądzenia o błąd w leczeniu. Rocznie zgłaszają do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk­tów Biobójczych jedynie około tysiąca takich przypadków.

 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Prześlij dalej