Komunikat NFZ dotyczący przekazywania danych o obrocie lekami8 maja 2012

Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia wydał komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz przekazywanych NFZ

Poniżej oryginalna treść komunikatu:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia od 1 maja 2012 r. przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikającymi ze zrealizowanych recept musi być wykonane komunikatem w formacie 2.1 zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z dnia 22 marca 2012r., poz. 306).

 

Przekazywanie sprawozdań zaległych oraz sprawozdań korygujących do okresów od 01 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. następuje również komunikatem w formacie 2.1 (§ 1 ust 2 pkt a tiret 1).

 

 

Plik XSD umożliwiający prawidłowe przekazywanie danych do Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z komunikatem LEK 2.1 można pobrać ze strony internetowej NFZ.