Nowe wzory recept19 grudnia 2011

nowe-wzory-recept

Od stycznia 2012 r. będą obowiązywały nowe wzory recept lekarskich. Znajdą się na nich m.in. informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki.

Do tej pory nie było na nich takich danych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie – informuje Rynekzdrowia.pl. Od stycznia po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie znajdzie się informacja o odpłatności pacjenta: 100 proc., 50 proc., 30 proc. odpłatności. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie „B”, dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową – „R”.

Dotychczasowe wzory recept będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2012. Tak jak obecnie lekarze będą wpisywali na receptach adres pacjenta, jego numer PESEL, identyfikator oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania chorego, datę wystawienia i realizacji oraz dane osoby wystawiającej receptę.

 

źródło: Rynekaptek.pl