Dotacje unijne czekają na farmaceutów12 grudnia 2011

Do końca 2013 r. właściciele aptek mogą występować o dotacje z Unii Europejskiej. Złożenie wniosku oznacza w praktyce podjęcie rywalizacji z wszelkimi innymi przedsiębiorcami, którzy wpadną na ten sam pomysł – przypomina portal Rynekaptek.pl.

Apteki mogą starać się o dotacje w ramach projektów mających na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a także w projektach grup przedsiębiorców, np. przygotowaniu wspólnych planów rozwoju i inwestycji. Szanse potencjalnym inwestorom dają Regionalne Programy Operacyjne Województw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki czy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Możliwość otrzymania funduszy strukturalnych UE mają nie tylko farmaceuci, dlatego należy rozsądnie umotywować swoje dążenia ku rozwojowi i inwestycji.

źródło: Rynekaptek.pl