Ilość psychotropów na receptach także słownie9 czerwca 2011

W związku z różną interpretacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz preparatów zawierających te substancje, resort zdrowia przypomina o konieczności słownej informacji na recepcie o ilości przypisanych tego typu środków – przypomina na swych łamach „Rynek Zdrowia”.

Wiceminister zdrowia Adam Fronczak w piśmie skierowanym do Naczelnej Izby Lekarskiej wskazał, że recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe powinna zawierać, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty, również ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną dodatkowo słownie. Więcej na: www.nil.org.pl.

źródło: Rynek Zdrowia