Moralność postępu5 maja 2011

Dokonujący się postęp stawia nas przed trudnymi wyzwaniami moralnymi. Dyskusja toczy się nie tylko w gronie specjalistów, ale obejmuje też szerokie kręgi opinii publicznej. „Bioetyka dla wszystkich” to przystępny przewodnik dla osób chcących zrozumieć, jakie mogą być konsekwencje jej rozstrzygnięć.

Pierwsza część książki odpowiada na pytania, jaką rolę pełni dziś nauka w życiu społeczeństwa i jakie są relacje miedzy etyką a prawem? Druga została poświęcona zagadnieniom budzącym dziś szczególne kontrowersje, jak badania na komórkach macierzystych, aborcja, in vitro czy eutanazja.

„Bioetyka dla wszystkich”, Michele Aramini, Wydawnictwo eSPe

Osoby, które za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl wyślą na adres:
redakcja@farmacjapraktyczna.pl
maila z hasłem: POSTĘP, mają szansę otrzymać książkę w prezencie.