Konkurs Acidolac® junior dla farmaceutów i techników farmacji7 kwietnia 2011

Sprawdź listę laureatów konkursu Acidolac® junior dla farmaceutów i techników farmacji!

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Agata Cieślak (Włocławek), Agata Maciaszczyk (Bełchatów), Agata Zgrabczyńska (Sosnowiec), Agnieszka Bilińska (Szprotawa), Agnieszka Jakubów (Zabrze), Agnieszka Kain-Tunicka (Chrzanów), Agnieszka Rajska-Neumann (Głogów-Ruszowice), Agnieszka Wolska (Stary Sącz), Alicja Majko (Warszawa), Alicja Morga (Działoszyn), Aneta Gadaj (Zamość), Anna Głuszczyk (Kraków), Anna Kuciapska (Kutno), Anna Tomczak (Włocławek), Anna Urbańczyk (Babice), Anna Wawrykiewicz-Trzos (Kraków), Barbara Gajda (Deszczno), Barbara Konwinska (Poznań), Barbara Nojszewska (Warszawa), Barbara Stachowska-Paruch (Gostyń), Beata Cuber (Łowiów), Beata Kuźmińska (Nowy Tomyśl), Beata Paszkiewicz (Poznań), Beata Tarach (Wrocław), Beata Litwinowicz (Gdańsk), Bianka Stolarska (Gliwice), Bogusław Kontecki (Kalisz), Borzena Wawrzak (Suwałki), Bożena Kopacz (Płaza), Danuta Kuras (Bydgoszcz), Danuta Michalska (Krotoszyn), Danuta Mizera (Zabrze), Dominika Matyja (Dąbrowa Górnicza), Dominika Nawrocka-Romanik (Wrocław), Dorota Dębska (Elbląg), Dorota Smak (Pruszków), Dorota Stróżycka (Leszno), Elżbieta Kotarska (Augustów), Elżbieta Urbańska (Trzemeszno), Ewa Maik (Dębica), Ewa Michalska (Kraków), Ewa Rudawska-Liszka (Olkusz), Ewelina Kulig (Rzeszów), Ewelina Rokicka-Czaban (Przemyśl), Ewelina Szeloch (Warszawa), Grażyna Głebiowksa-Żurkowska (Gdynia), Ilona Jakubowska (Gdańsk), Iwona Ilczuk (Kraków), Iwona Pazura (Tomaszów Mazowiecki), Iwono Kopania-Chrobak (Bielsko Biała), Izabela Gojdycz (Morąg), Izabela Kulon (Łęczna), Izabela Stołowska-Szewczyk (Chojna), Jacek Dettlaff (Czapliniec), Joanna Dziubińska (Ostrowiec Świętokrzyski), Joanna Majewska (Ostrów Wielkopolski), Joanna Sega (Tarnowskie Góry), Joanna Surowiak (Brzozów), Jolanta Jastrząb (Szczecin), Jolanta Kwiatkowska (Zabrze), Justyna Badowska (Kielce), Justyna Siekierska (Ostrołęka), Kamila Janicka (Ostrzeszów), Kamila Serowik (Mikołajki), Karolina Bedziejewska (Wrocław), Karolina Nawrocka (Gorzów Wielkopolski), Katarzyna Kazberuk (Białystok), Katarzyna Mikstacka (Pogorzela), Katarzyna Piętka (Nasielsk), Katarzyna Zarębska (Warszawa), Kinga Kościółek (Szczecin), Kinga Słabosz (Gdów), Krystyna Szylak (Kraków), Maciej Jaworski (Warszawa), Magdalena Jamińska (Złotoryja), Magdalena Ofiara (Dzierzkowice), Magdalena Walcocz (Bydgoszcz), Małgorzata Łaszczyk (Grudziądz), Małgorzata Paluch (Lublin), Małgorzata Soska (Trzebnica), Małgorzata Witkowska (Piła), Marcin Mazurek (Lublin), Maria Helska (Słupsk), Marta Misiewicz (Łomża), Marta Olszanowska (Inowrocław), Marta Parol (Tomaszów Lubelski), Marta Socha (Elbląg), Marta Szklarek (Popów Zawady), Marzena Boczkowska (Sochaczew), Marzena Mierzwa (Chełm), Michalina Przyczyna (Żory), Michał Gawicki (Otwock), Mirosława Siemieniak (Nor), Natalia Borzestowska (Kartuzy), Natalia Jędrzejewska (Hel), Teresa Rymarowicz (Brzozów), Tomasz Zawisza (Grodzisk Wielkopolski), Urszula Balcerzak (Ruda Śląska), Zbigniew Chrzanowski (Pelplin) i Żaneta Grzelczyk (Książ Wielkopolski).

 

Regulamin konkursu Acidolac® junior dla farmaceutów i techników farmacji
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Acidolac® junior – kierowanym do farmaceutów i techników farmacji.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000043523, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.mamzdrowedziecko.pl i www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów i techników farmacji. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 7.03.2011r. i trwa do 25.03.2011r. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:
1) 7.03.2011 do 11.03.2011 – w tym czasie farmaceuci i technicy farmacji otrzymują pocztą informację na temat konkursu wraz z kuponem zgłoszeniowym; dodatkowo informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie www.mamzdrowedziecko.pl i www.farmacjapraktyczna.pl.
2) 21.03.2011 do 25.03.2011 – czas, w którym farmaceuci i technicy farmacji nadsyłają kupony konkursowe biorące udział w konkursie zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV.

III. Uczestnictwo w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) przesłanie pod wskazany adres prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego
2) wypełnienie pola adresowego wraz z imieniem i nazwiskiem.

IV. Zasady konkursu
1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową.
2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe, związane z produktem Acidolac® junior . Pytanie zostanie umieszczone na kuponie konkursowym, który dołączony jest do listu z informacją o konkursie.
4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych i zawierających poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe kuponów konkursowych.
6. Nagrodzonych nagrodami zostanie po dwadzieścia osób, które poprawnie wypełnią kupony konkursowe i poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 21.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011, 25.03.2011.
7. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 25 marca 2011 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.mamzdrowedziecko.pl i www.farmacjapraktyczna.pl.
10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są portfele marki LONGERRE z logo produktu Acidolac® o wartości do 100 zł brutto.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.
5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>