Kody wyeliminują podróbki8 kwietnia 2011

Wyeliminowanie z rynku podrabianych produktów leczniczych to główny cel nowej dyrektywy dotyczącej fałszywych leków, przyjętej przez Parlament Europejski – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Dyrektywa nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek wprowadzenia środków prawnych, które utrudnią dystrybucję podrabianych leków. Procedury mają także umożliwić ich wycofanie z rynku nawet już po dokonaniu zakupu przez klienta. Według nowej dyrektywy na opakowaniach leków mają być umieszczane specjalne oznaczenia-kody, które umożliwią sprawdzenie, czy nie były one wcześniej otwierane. Mają one świadczyć również o autentyczności danego produktu. Będą one miały postać specjalnych numerów seryjnych odczytywanych przez farmaceutów. Oznaczenia te będą miały zastosowanie do leków sprzedawanych na receptę. Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na dostosowanie przepisów krajowych do nowej regulacji.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna