Związki chcą zmian w dopłatach do leków4 lutego 2011

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) domaga się wprowadzenia do projektu ustawy o refundacji leków przepisu o zmniejszeniu dopłat pacjentów do leków – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dopłaty kształtują się obecnie na poziomie około 35 proc. OPZZ chce też rzetelnego przedstawienia społecznych skutków proponowanych rozwiązań, zwłaszcza rzeczywistych obciążeń świadczeniobiorców w ponoszonych przez nich kosztach odpłatności za leki refundowane. Jan Guz, przewodniczący OPZZ, zaproponował także zmianę sposobu wyznaczania wysokości opłaty ryczałtowej, której powiązanie z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na wzrost dopłat ze strony pacjentów.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna