Konkurs Vitamarin® junior25 stycznia 2011

Sprawdź listę laureatów konkursu Vitamarin® junior!

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Agata Sołtysiak BRÓJCE KUROWICE, Agnieszka Bernat ŁODŹ, Agnieszka Kniż SIEDLCE, Agnieszka Polecka SOKÓŁKA, Aleksandra Moryń BIAŁA, Aneta Brzostowska SĘDZISZÓW MAŁOPILSKI, Aneta Gąsowska BIAŁYSTOK, Anetta Serekin-Gołon TUROŚL, Anna Balicka CIECHANÓW, Anna Białous JANÓW, Anna Góreczna-Bania ŁODŹ, Anna Jędrzejewska WARSZAWA, Anna Jump-Stanisławska ANDRESPOL, Anna Krawczyk ŁÓDŹ, Anna Lewicka KÓRNIK, Anna Piłat ŻYWIEC, Barbara Caputa ŻYWIEC, Barbara Hinalska-Klimek BUKOWSKO, Bartosz Laskowski DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, Beata Dziuban SANOK, Beata Gajewska- Kula TOMASZÓW MAZOWIECKI, Beata Jackowska DOBRZYNIEWO DUŻE, Bogusia Milewska KOLNO, Danuta Post LUZINO, Danuta Syroka SIEDLCE, Dorota Inglot ZARSZYN, Dorota Olber SZCZYTNO, Dorota Sołtysek ŻYWIEC, Dorota Włosian ZŁOTÓW, Ewa Markowska-Kuźniecow BIAŁYSTOK, Elżbieta Hille TOMASZÓW MAZOWIECKI, Elżbieta Kozłowska SZCZYTNO, Elżbieta Radziemska POZNAŃ, Elżbieta Olesiejuk RADZYŃ PODLASKI, Ewa Arnista TUROŚL, Ewa Hordecka LESZNO, Ewa Radel SOKÓŁKA, Ewa Rogus ŻARY, Ewa Soroka BRZEG, Ewelina Łokaj ŻARY, Grażyna Lubińska WIĘCBORK, Grażyna Pezowicz SUWAŁKI, Honorata Piotrowska TOMASZÓW MAZOWIECKI, Honorata Skórzanek KOŚCIAN, Ilona Nowak ŁÓDŹ, Irena Kossowska WARSZAWA, Izabela Kurowska ŁÓDŹ, Jadwiga Tychman STAROGARD SZCZECIŃSKI, Joanna Bartczak ŁÓDŹ, Joanna Biernacka GREBOCIN, Joanna Horosz SOKÓŁKA, Joanna Kowalczyk SONBINOWO, Joanna Radecka SOKÓŁKA, Joanna Uścińska OSTRÓDA, Joanna Lubińska WIĘCBORK, Joanna Wójcik STARGARD, Karina Pryk ŚWIDNIK, Katarzyna Iwuć KOLNO, Katarzyna Kaniszewska BIAŁYSTOK, Katarzyna Kazberuk BIAŁYSTOK, Katarzyna Koniuszewska SOKÓŁKA, Katarzyna Lewantowicz DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, Katarzyna Trepanowska KOLNO, Krzysztof Jurewicz GDAŃSK, Lidia Fijałkowska ŁÓDŹ, Lucyna Zając BRZEZINY, Luiza Białous JANÓW, Malwina Jander NOWOSOLNA, Małgorzata Kasina KRAKÓW, Małgorzata Langer ŁÓDŹ, Małgorzata Sadurek STARGARD SZCZECIŃSKI, Małgorzata Sobocińska ŁOMŻA, Marta Sobota NOWE KRAMSKO, Marta Gruszfeld ŁOMŻA, Marta Jabłońska ŁOMŻA, Marta Konopka ŁOMŻA, Marta Przewocka GŁOGÓW, Marzena Suchecka ŻARY, Mirosława Anatol RADZYŃ PODLASKI, Mirosława Siemieniaka NUR, Monika Banaś-Golonko BIAŁYSTOK, Monika Bisz SIEMIATYCZE, Monika Czaplewska SZCZYTNO, Monika Guzdek WADOWICE, Renata Bartoszewska BRÓJCE BUKOWICE, Renata Zaręba JANÓW, Sławomira Mariak ŁOMŻA, Sylwia Sypniewska KONIN, Tomasz Naumczyk LIDZBARK WARMIŃSKI, Urszula Chudecka DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, Urszula Klepacka DOBRZYNIEWO DUŻE, Wanda Potapko SIEDLCE i Wioletta Michalska MOGILNO.

Regulamin konkursu Vitamarin® junior kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Vitamarin® junior – kierowanym do farmaceutów.

2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych www.mamzdrowedziecko.pl, www.farmacjapraktyczna.pl.

4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 17.01.2011r. i trwa do 11.02.2011r. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

1) 17.01.2011 do 28.01.2011 – w tym czasie farmaceuci otrzymują pocztą informację na temat konkursu wraz z kuponem zgłoszeniowym; dodatkowo informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronach www.mamzdrowedziecko.pl, www.farmacjapraktyczna.pl.

2) 7.02.2011 do 11.02.2011 – czas, w którym farmaceuci nadsyłają kupony konkursowe biorące udział w konkursie zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV.

III. Uczestnictwo w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest:

  1. zakup opakowania Vitamarin® junior 60 kaps. i 120 kaps. w hurtowni.

  2. przesłanie pod wskazany adres kuponu konkursowego z naklejkami i danymi osobowymi.

IV. Zasady konkursu

1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową.

2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.

3. Konkurs polega na zakupie opakowania Vitamarin® junior 60 kaps. i 120 kaps. w hurtowni.

Z zakupionych opakowań należy odkleić naklejki (jedną z opakowania 60 kaps. i drugą z opakowania 120 kaps.) i nakleić je na kuponie konkursowym w wyznaczonym miejscu. Naklejki są umieszczone na opakowaniu zewnętrznym produktów Vitamarin® junior. Następnie należy przesłać pocztą kupon z naklejkami i danymi osobowymi pod wskazany na kuponie adres Organizatora.

4. Koszty wysłania kuponów pocztą pokrywa Organizator konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora kuponów konkursowych z naklejkami i danymi osobowymi.

6. Nagrodzonych nagrodami zostanie po sześćdziesiąt osób, które nadeślą kupon konkursowych z naklejkami i danymi osobowymi, a których kupony dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 07.02.2011, 08.02.2011, 09.02.2011, 10.02.2011, 11.02.2011.

7. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 11.02.2011 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.02.2011.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronach internetowych www.mamzdrowedziecko.pl, www.farmacjapraktyczna.pl.

10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora konkursu.

2. Organizator przewidział 300 jednakowych nagród. Nagrodami są torby na dokumenty marki BATYCKI z logo produktu Vitamarin® junior o wartości do 100 zł brutto.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości,

standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest

Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>