Nowa Polopiryna C Plus – konkurs rozstrzygnięty!1 grudnia 2010

nowa-polopiryna-c-plus-konkurs-rozstrzygniety

Zapraszamy do sprawdzenia listy laureatów listopadowej edycji konkursu!

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Dorota Idzik (Tarnowskie Góry), Kamila Łącka (Wałbrzych), Anna Nonas (Świdnica), Janina Olender (Krosnowice), Katarzyna Konieczna (Kłodzko), Iwona Ilczuk (Kraków), Joanna Kaszewska (Kraków), Ewa Kucharska (Poznań), Paweł Osicki (Kłodzko), Mirosława Kruszona (Gorzów Wielkopolski), Anna Habieda (Nowy Targ), Małgorzata Więcek (Nowy Targ), Wojciech Kudłacz (Krościenko n.D.), Katarzyna Front (Rabka), Maria Kazimierowska (Kwidzyn), Magda Rudnikowicz (Gdańsk), Ksenia Iłowska (Pawłów), Małgorzata Gajda (Piotrków Trybunalski), Ewa Choma (Kraśnik), Tomasz Zalisza (Grodzisk Wlk.), Krzysztof Przybyłowski (Poznań), Roksana Szumikowska (Grudziądz), Katarzyna Serafin (Piotrków Trybunalski), Małgorzata Mroczkowska (Tarnowskie Góry), Janina Pietruszkiewicz-Balcerek (Gdańsk), Ewelina Skawik (Ostrowiec Św.), Izabela Nizelska (Gdańsk), Maria Land (Kraków), Ewa Kuligowska (Warszawa), Barbara Stoszko (Kraków), Katarzyna Mejer-Kuchta (Warszawa), Izabela Rąk (Bydgoszcz), Magdalena Sumara (Kraków), Jakub Czerwony (Tarnów), Paulina Gwadera (Kijewo Król.), Elżbieta Korbut (Kraków), Barbara Karasiewicz (Elbląg), Małgorzata Piepiora (Kwilcz), Karolina Lipigórska (Oborniki Wlkp.), Alicja Różyło (Lublin), Anna Jakimcio (Białopole), Helena Respondek (Wojkowice), Anna Krzystyniak (Nowy Targ), Marta Westrych (Nowy Targ), Irena Banaś (Łąka), Marek Makasewicz (Piła), Janina Komarek (Pszczyna), Daria Malikowska (Występ), Marzena Jaszkowska (Bydgoszcz), Magdalena Jackiewicz (Będzin), Anna Lipka (Zabrze), Małgorzata Karbownik (Ełk), Marina Włostowska (Warszawa), Bogumiła Rożniak-Sendel (Bydgoszcz), Sylwia Misztal-Białoch (Lublin)Marzena Wasiak (Warszawa), Justyna Janczewska (Warszawa), Izabela Pacoszka (Warszawa), Urszula Zając (Kraków), Agnieszka Krasoń (Warszawa), Katarzyna Fassa (Legnica), Małgorzata Synowiec (Legnica), Milena Malinowska (Milanówek), Magdalena Kasprzak (Świdnica), Alina Wołk (Świdnica), Maria Drewnowska (Warszawa), Marta Chmielewska (Warszawa), Agnieszka Pałac (Warszawa), Małgorzata Filipiak (Wiązowna), Joanna Kruszewska (Ełk), Natalia Fudali (Chrzanów), Michalina Kotlarz (Staszów), Izabela Kaczmarek (Konin), Zbigniew Cesarz (Bydgoszcz), Sylwia Chomiak (Sulechów), Lidia Lipińska (Łomża), Urszula Wysocka (Izabelin), Danuta Szymaniuk (Warszawa), Elżbieta Chabasiewicz (Książ Wielk.), Justyna Jastrzębska (Police), Sylwia Figura (Chrzanów), Anna Dębska (Gdańsk), Wioletta Dymiszkiewicz (Warszawa), Wanda Sikorska (Sosnowiec), Beata Mękal (Mysłowice), Jolanta Kilarska (Głubczyce), Beata Król (Tychy), Monika Pakosz (Gliwice), Justyna Herok (Katowice), Joanna Adamczyk (Brodnica), Beata Stancel (Kołobrzeg), Marta Ciba (Darłowo), Katarzyna Kozioł (Żywiec), Iwona Mazur (Mikołów), Małgorzata Malinowska (Zielona Góra), Tatiana Morawska (Katowice), Beata Dąbek (Sławno),Joanna Dobrowolska (Bogdaniec) i Dominika Hehola (Bielsko-Biała).

Regulamin konkursu Polopiryna C Plus kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Polopiryna C Plus, kierowanym do farmaceutów.

2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu na stronie www.farmacjapraktyczna.pl

4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), pracownicy agencji reklamowej JUST oraz pracownicy firmy Valkea Media SA.

5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursuKonkurs rozpoczyna się 10.11.2010 r. i trwa do 30.11.2010 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2010 r.

III. Uczestnictwo w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. Przesłanie pod wskazany adres kuponu konkursowego z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe,

2. Wypełnienie pola adresowego w zakresie następujących elementów: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

IV. Zasady konkursu

1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową łącznie z Farmacją Praktyczną.

2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.

3. Konkurs polega na odpowiedzi na 2 zamknięte pytania konkursowe, związane z produktem Polopiryna C Plus. Pytania zostaną umieszczone na kuponie konkursowym.

4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.

6. W celu oceny prac konkursowych Organizator powoła 2 – osobowe Jury.

7. Nagrodzonych nagrodami zostanie pierwszych sto osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe i które poprawnie wypełnią pola adresowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 10.11.2010r. – 30.11.2010 r.

8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 30.11.2010 r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym dniu nie będą uczestniczyły w konkursie.

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

11. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są skórzane etui na przybory biurowe marki Batycki o wartości do 100 zł brutto.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj