Zgagowe zadanie15 listopada 2010

Sprawdź listę laureatów październikowej edycji konkursu „ZGAGOWE ZADANIE”!

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Agata Falkowska (Warszawa), Konrad Sokołowski (Warszawa), Agata Marcinkowska (Warszawa), Renata Kruszyńska (Warszawa), Agnieszka Kresoń (Warszawa), Marianna Kostrubiec (Zamość), Patrycja Kowalska (Konin), Beata Sicińska (Gdańsk), Agnieszka Czapska (Stężyca), Joanna Balwina (Bydgoszcz), Anna Cybula (Puławy), Elżbieta Hartleb (Kłodzko), Wiesława Tencerz (Białystok), Renata Dolińska (Bydgoszcz), Katarzyna Rutkowska (Sosnowiec), Marzena Płaszczyk (Zabrze), Jolanta Fijar (Katowice), Beata Sałuda (Włocławek), Małgorzata Chrzanowska (Grybów), Małgorzata Mirek (Tarnów), Edyta Krawczyk (Lisia Góra), Monika Chrzan (Piła), Artur Pawlak (Korsze), Bożena Rojewska (Włocławek), Katarzyna Pawłowska (Przylep), Lidia Kopij (Wrocław), Aneta Zabrzewska (Świdnica), Ewa Borysewicz (Góra), Elżbieta Fiedor (Kłodzko), Renata Walczak (Lublin), Zdzisława Topolska (Wadowice), Iwona Migdalska (Sicienko), Zdzisława Rzepko-Kowalska (Rzeszów), Agnieszka Sieczkowska (Nowy Targ), Małgorzata Pasternak (Annopol), Renata Migza (Wrocław), Romualda Rogala (Mielec), Alina Skowrońska (Dzierzkowice), Katarzyna Górska (Jasło), Anna Krzystyniak-Pawlik (Nowy Targ), Józefa Marchlewicz (Więcbork), Aleksandra Rojek (Bytom), Ewa Bilbin (Olecko), Teresa Pawłowicz (Lublin), Elżbieta Antoszczak (Przecław), Ewa Golec (Żabno), Bożena Bejnarowicz (Mysłowice), Bartosz Uznański (Sosnowiec), Wioletta Felska (Góra), Magdalena Opiłowska (Lublin), Sylwia Kujawa (Więcbork), Beata Białkowska (Łódź), Joanna Kłos (Gdańsk), Joanna Kumka (Tczew), Agnieszka Sarzyńska (Rzeszów), Katarzyna Witlib-Ożóg (Rzeszów), Katarzyna Toczek-Gierula (Nozdrzec), Jolanta Zielińska (Lublin), Grażyna Łańcucka- Sikora (Lublin), Teresa Drzewiecka (Świecie), Apteka Annika (Ząbkowice Śląskie), Małgorzata Węglarz (Ząbkowice Śląskie), Maria Grabska-Bacior (Szklarska Poręba), Anna Salej (Białystok), Marta Piotrowska (Stawiszyn), Ewelina Walczak (Skulsk), Anna Nowak (Inowrocław), Anna Guzewicz (Białystok), Lucyna Gromiec (Gliwice), Katarzyna Domagała (Gliwice), Agnieszka Bartczak (Żerków), Ewa Kopciuch (Wrocław), Liliana Goral (Poznań), Aleksandra Kurek (Kościelna Wieś), Patryk Grabczyński (Pieszyce), Maria Rogalska (Dzierżoniów), Alicja Nowak (Szczecin), Dorota Markiewicz (Opole), Paulina Woroch (Świdnica), Jakub Czerwony (Tarnów), Małgorzata Kobos (Dąbrowa Tarnowska), Krystyna Kozłowska (Białystok), Paulina Chybolska (Świdnica), Magdalena Lipiec (Sadowice), Janina Kaczmarska (Ostrowiec Św.), Teresa Pelplińska (Gdańsk), Joanna Kucharska (Góra), Wioleta Rosińska (Trzemeszno), Anna Wojciechowska (Tczew), Dorota Pamuka (Kraków), Agnieszka Basik (Olkusz), Helena Urbanek (Radlisz), Anna Andrzejewska- Duras (Częstochowa), Beata Jaguś (Mysłowice), Mirosława Karendys (Tczew), Magdalena Straszewska (Papowo Biskupie), Ewa Drzastwa (Zabrze), Iwona Ryszka (Brzezce), Bożena Zalewska-Tereba (Opole), Dorota Gęsiak (Bielsko-Biała), Klaudia Pasierb (Szczepanów), Dorota Stec (Nowy Wiśnicz), Agnieszka Zielińska (Świdnica), Tomasz Kozioł (Czernichów), Katarzyna Skrzyńska (Skawina), Maciej Pietrucha (Przyszowa), Magdalena Brożek (Chełm), Edyta Turowska (Białystok), Dorota Dziekońska (Białystok), Alina Soroczyńska (Białystok), Klara Kosterka (Katowice), Małgorzata Kryniewicz (Siedlce), Edyta Zwiewka (Gdańsk), Bożena Borzym (Sosnowiec), Iwona Ryszkowska (Gdańsk), Bożena Gawrylak (Chełm), Maryla Flis (Chełm), Kamila Zajączkowska (Szczecin), Anna Zakrzewska (Wodzisław Śl.), Anna Probola (Szczecin), Lucyna Karwowska (Białystok), Urszula Borkowska (Skarżysko Kamienna), Danuta Marcula (Ostrowiec Św.), Barbara Rychlik (Nowy Targ), Maria Kobylińska (Warszawa), Marzena Szepiel (Warszawa), Wioletta Józwiak (Mińsk Mazowiecki), Małgorzata Pamięta (Warszawa), Urszula Sadowska (Białystok), Ewa Gubała (Białystok), Sylwia Kopeć (Czechowice Dziedzice), Marta Szymanek (Bełchatów), Ewa Zeja (Zelów), Renata Drobny (Bełchatów), Agnieszka Pieniak (Mrozy), Marta Wilk (Kraśnik), Ewa Borucka (Kłaj), Magdalena Górna (Inowrocław), Jolanta Pawlicka (Odolanów), Jolanta Kilarska (Głubczyce), Monika Bober (Przygodzice), Radosław Migdalski (Bydgoszcz), Marta Zawadzka (Głogów), Dorota Dębska (Elbląg), Jadwiga Buda (Kielce), Magdalena Sikora (Kielce), Lucyna Bartosiewicz (Kolno), Monika Remiszewska (Kolno) i Martyna Biedrzycka (Kolno).

Regulamin konkursu Zgagowe Zadanie kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Zgagowe Zadanie, kierowanego do farmaceutów.

2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.

4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media SA.

5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 11.10.2010r. i trwa do 8.11.2010r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2010 r.

III. Uczestnictwo w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) przesłanie pod wskazany adres kuponu konkursowego z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe,

2) wypełnienie pola adresowego w zakresie następujących elementów: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy.

IV. Zasady konkursu

1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową łącznie z Farmacją Praktyczną.

2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.

3. Konkurs polega na odpowiedzi na 2 zamknięte pytania konkursowe, związane z produktem Polprazol Acidcontrol. Pytania zostaną umieszczone na kuponie konkursowym.

4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.

7. Nagrodzonych nagrodami zostanie 150 osób, które poprawnie wypełnią kupony konkursowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 11.10.2010 – 8.11.2010 r.

8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 8 listopada 2010 r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

11. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

2. Organizator przewidział 150 jednakowych nagród. Nagrodami są porcelanowe zestawy filiżanka i spodek o wartości do 100 zł brutto.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>