Testy dla farmaceutów13 listopada 2010

Zagraniczny farmaceuta zda egzamin z polskiego, jeśli chce wykonywać u nas zawód – czytamy w dzienniku „Rzeczpospolita”. Taki obowiązek wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy wskazują, że sprawdzian dla cudzoziemców przeprowadzi Naczelna Izba Aptekarska. Będzie się on składał z dwóch części testowych pisemnych i dwóch ustnych. Ich zdanie potwierdzi, że obcokrajowiec umie korzystać z fachowej literatury, sprawnie porozumiewa się w języku polskim z pacjentami i przedstawicielami innych zawodów medycznych. Pozytywny wynik egzaminu umożliwi także cudzoziemcom podjęcie pracy w aptece na terenie Polski.

źródło: Rzeczpospolita