Ministerstwo Zdrowia radzi się w sprawie leków recepturowych13 listopada 2010

Resort zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego – donosi „Rynek Zdrowia”.

W projekcie zrezygnowano z konieczności wyliczania wartości użytych surowców na podstawie największych zarejestrowanych opakowań. Przedmiotowa zmiana ma charakter racjonalizatorski, ponieważ apteki, które nie prowadzą receptury na dużą skalę, nie będą zmuszone do zakupu największych opakowań, z których większość nie zostanie wykorzystana.

źródło: Rynek Zdrowia / www.mz.gov.pl