Konkurs „Goździkowa pyta…”20 października 2010

Sprawdź listę laureatów konkursu! Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Krzysztof Dukat (Białaczów), Magdalena Kasprzak (świdnica), Hanna Mroczek (Kostrzyn), Justyna Mazur (Poznań), Izabela Dobko (Bytów), Beata Klimczyk (Kielce), Marek Trzcinka (Kolno), Agnieszka Sztapak (Darłowo), Magdalena Zarębska (Darłowo), Paulina Piotrowska (Wieluń), Katarzyna Szczęch (Rzeszów), Joanna Adamczyk (Brodnica), Żaneta Grzeszczyk (Książ Wlk.), Bożena Ostaszewska (Gdańsk-Łostowice), Hanna Mroczek (Kostrzyn), Zbigniew Juszczak (Zamość), Anna Mosiądz (Zamość), Danuta Basiak (Zamość), Ewa Poterała (Działdowo), Anna Nowak (Inowrocław), Beata Jachowicz-Nawolska (Suwałki), Bożena Mińkowska (Koluszki), Aniela Stołowska (Warszawa), Michał Tutak (Zakrzewo), Magdalena Kłos (Puławy), Maria Weiss (Sulechów), Dorota Plucińska (Golina), Lucyna Szweda (Biała Podlaska), Adam Ciećko (Przemyśl), Anna Pięcińska (Lublin), Dorota Szynkaruk (Piła), Alicja Czyż (Radzymin), Jolanta Wodzińska (Kraków), Iwona Pyka Nowe (Chechło), Katarzyna Izydorczyk (Wrocław), Marta Pankiewicz (świdnica), Zbigniew Torbus (Sosnowiec), Lidia Styblińska (Sosnowiec), Barbara Skrzyńska (Żórawina), Magdalena Perek (Zielona Góra), Małgorzata Rogoś (Tomaszów Maz.), Daria Pruszyńska (Tarnowskie Góry), Joanna Filip (Warszawa), Justyna Potoczak (Dębno), Agata Kierzkowska (Poznań), Melania Mądry (Sanok), Wioletta Dymiszkiewicz (Warszawa), Marcin Podolski (Gniezno), Zbigniew Milarski (Tarnobrzeg), Marta Łęczewska (Łódź), Anna Adamaszek-Pęksyk (Warszawa), Paulina Pietrasiewicz (Warszawa), Agnieszka Stradowska (Warszawa), Ewelina Zaremba (Warszawa), Mariola Wiejedzi (Warszawa), Maria Borowska (Warszawa), Sylwia Sałgut (Lublin), Katarzyna Gruszka (Ruda śląska), Małgorzata Dancer (Łomża), Dorota Dziekońska (Białystok), Mateusz Kocot (Warszawa), Michalina Kotlarz (Staszów), Dagmara Foksińska (Zielona Góra), Wioletta Jankowiak (Zielona Góra), Ewa Srebniak-Daleka (Nowa Sól), Wioletta Mikołajczyk (Zielona Góra), Danuta Grygiel (Szczecin), Hanna Jurkiewicz (Stargard Szczeciński), Monika Kaczmarek (Rawicz), Wanda Jarkiewicz (Piastów), Izabella Styrczula (Siedlce), Bolesława Michalak (Inowrocław), Ewa Kłys (Łódź), Teresa Pagowska (Pruszków), Franciszek Kuras (Bydgoszcz), Anna Bitna (Tarnów), Katarzyna Bieniek (Kraków), Anna Zygmunt (Wałbrzych), Dorota Koczela (Smolec), Anna Dabich (Wrocław), Katarzyna Płoszaj (Sanok), Ewa Góral (Tarnów), Urszula Marta (Zgłobice), Ewa Klimkowska (Warszawa), Anna Kłęk (Tarnów), Marzena Sokołowska (Połczyn Zdrój), Małgorzata Szulc (Bydgoszcz), Anna Czerwińska (Rogowo), Marta Pawełczak (Żnin), Kamila Dudkiewicz (Bydgoszcz), Aleksandra Nowak (Dąbrowa Górnicza), Ewa Buczkowska (Czeladź), Monika Wasilewska (Brwinów), Jolanta Kręblewska (Chorzów), Ewelina Kołodzij (Płock), Urszula Gajda (Wieluń), Daria Gralak (Knurów), Barbara Maziarz (Lublin), Magdalena Kasprzyk (Sosnowiec), Jolanta Chudzik (Lubliniec), Anna Rudnicka (Bydgoszcz), Anna Madejska (Siedlce), Barbara Kramek (Wrocław), Katarzyna Stolarska (Wodzisław śląski), Edyta Drozdowska (Grudziądz), Alicja Szetela( Mielec), Barbara Krzesińska (Radom), Kinga Małuszek (Kościan), Beata Kiełkiewicz (Warszawa), Teresa Frączek (Piaseczno), Katarzyna Kukla (Rawicz – Sarnowa), Ewa Jaskólska (Bełchatów), Sylwia Kiepul (Miejska Górka), Edyta Wróblewska (Lubliniec), Agnieszka Opiela (Lubliniec), Edyta Ławska (Kluki), Sylwia Wypych (Bełchatów), Michał Chrzanowski (Warszawa), Joanna Kossowska (Warszawa), Joanna Sztanderska (Warszawa), Maciej Antoń (Otwock), Elżbieta Mazur (Warszawa), Monika Kowalewska (Białystok), Urszula Hermann (Warszawa), Katarzyna Miziałek (Wałbrzych), Wioleta Rosińska (Trzemeszno), Bogumiła Filipek (Trzemeszno), Joanna Sztanderska (Warszawa), Anna Góral (Warszawa), Halina Molenda (Warszawa), Bartosz Kaim (Warszawa), Jolanta Kalińska (Warszawa), Katarzyna Ciepłuch (Sieradz), Magdalena Brzózka (Chrzanów), Justyna Cholewa (Olkusz), Anna Guzewicz (Białystok), Adam Komaszyło (Białystok), Liljanna Goral (Poznań), Janina Matejko (Warszawa), Beata Paszkiewicz (Poznań), Eliza Matejkowska (Warszawa), Elżbieta Grzybowska (Warszawa), Edyta Antoń (Otwock), Marta Przybysławska (Białystok), Katarzyna Kowalczyk-Zakapicz (Warszawa), Anna Zakrzewska (Wodzisław śląski), Maria Fyda (Wodzisław śląski), Mariola Michałek (Piła), Karolina Baczyńska (Piła), Eliza Koniec (Piła).

Regulamin konkursu „Goździkowa pyta…” adresowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Goździkowa pyta…”– kierowanego do farmaceutów.

2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.

4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 10.05.2010r. i trwa do 28.05.2010r. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

1) 10.05.2010 do 18.05.2010 – w tym czasie do aptek wysłane zostają pocztą razem z Farmacją Praktyczną kupony zgłoszeniowe

2) 10.05.2010 do 28.05.2010 – czas, w którym farmaceuci nadsyłają kupony konkursowe biorące udział w konkursie zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV.

III. Uczestnictwo w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) przesłanie pod wskazany adres prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego

2) wypełnienie pola adresowego o następujące elementy: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy

IV. Zasady konkursu

1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową łącznie z Farmacją Praktyczną

2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.

3. Konkurs polega na odpowiedzi na 2 pytania konkursowe, związane z produktem Etopiryna. Pytania zostaną umieszczone na kuponie konkursowym, który dołączony jest Farmacji Praktycznej.

4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.

6. Nagrodzonych nagrodami zostanie pierwszych dziesięć osób, które poprawnie wypełnią kupony konkursowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 10.05.2010 – 28.05.2010 r. z pominięciem sobót i niedziel.

7. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 28 maja 2010 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

2. Organizator przewidział 150 jednakowych nagród. Nagrodami są zestawy pióro+długopis o wartości do 100 zł brutto.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>