Zgagowe zadanie15 września 2010

Sprawdź listę laureatów czerwcowej edycji konkursu „ZGAGOWE ZADANIE”!

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Joanna Duszkiewicz (Świdnica), Zofia Ewa Łukasińska (świdnica), Krystyna Urban Busko (Zdrój), Aleksandra Omańska (Strzegom), Paweł Oleszczak (Lublin), Agnieszka Dados (Lublin), Tomasz Perucki (Grudziądz), Marzena Michalska (Pawłów), Ewa Szemraj (Grudziądz), Sabina Kmiecik (Marcinowice), Monika Paterch (Lublin), Anna Przygoda (Pawłów), Alicja Jastrzębska (Wrocław), Kamila Gramala (Krapkowice), Monika Pamuła (świdnica), Ewa Czaplicka (Działdowo), Joanna Sagol (Warszawa), Marek Wiśniewski (Pawłów), Anna Grzęzińska (Warszawa), Ewa Kuligowska (Warszawa), Bożena Szyca (Bytów), Elżbieta Jaros (Łódź), Agnieszka Opolska (Baboszewo), Krzysztof Dukat (Białaczów), Paweł Kubiś (Trzcianka), Anna Wdzięczna Góralczyk (Brudzew), Izabela Kacprzak (Łódź), Agnieszka Magierska (Kutno), Anna Golba (Krzywda), Katarzyna Sawicka (Janów Lubelski), Beata Wróbel (Giżycko), Maja Szymańska (Gołdap), Iza śniaderska (Olszyna), Ewelina Cyran (Kluki), Marta Penczak (Klwów), Joanna Rudzik (Płochocin), Monika Kuchnicka (Skrwilno), Anna Rutkowska (Płońsk), Renata Wojtkiewicz (Żuromin), Agnieszka Okrasińska (Szczecin), Anna Rybak (Łódź), Łukasz Ludwiczak (Września), Jolanta Amygier (Kraśnik), Jolanta Ancygier (Szastarka 50), Anna Balicka (Ciechanów), Dorota Cichecka (Puławy), Sylwia Wrona (Syców), Joanna Odziemczyk (Garwolin), Magdalena Sikora (Góra Kalwaria), Beata Słodka-Reszkowska (Góra Kalwaria), Anna Kopiec (Mszana), Maria Morawiec (Cieszyn), Kinga Gugała (Kraków), Zofia Krygier (Piotrków Kuj.), Agata Żółcińska (świerklany), Marta Uścińska (Warszawa), Mariola Przybylska (Chodzież), Dominika Piotrowiak (śrem), Kinga Golisz (Skoczów), Małgorzata Wójcik (Lipce Reymontowskie), Joanna Bąk (Oleśnica), Ewa Zaborowska (Ciechanów), Monika Sekieta (Bełchatów), Krystyna Staśkiewicz (Piła), Anna Rychlik (Wadowice), Alicja Mazur (Dobrzyce), Wioleta Mówińska (Warszawa), Beata Dołęga-Bauer (Nowa Starzyna), Małgorzata Matuszczak (Stubno), Izabela Pacoszka (Warszawa), Agnieszka Raczkowska (Łask), Marina Włostowska (Warszawa), Wiesława Olejnik (Ostroróg), Hanna Bogucka (Otwock), Żaneta Grzeszczyk (Książ Wlk.), Magdalena Tymińska (Stolno), Agnieszka Dacko (Ustrzyki Dolne), Julianna Kurowska (Dębica), Jolanta Banszak (Skierniewice), Barbara Salisz (Krościenko), Agnieszka Bućko (Piekary śląskie), Sabina Cała (Kluczbork), Monika Hola (Kraków), Małgorzata Kępa (Rzeszów), Ewa Jędras (Mstów), Aneta Kędra (Łomża), Krzysztof Majka (Katowice), Anna Nowak (Inowrocław), Justyna Wysocka (Chojnice), Paulina Gwadera (Kijewo Królewskie), Karolina Jankowska (Jaraczewo), Helena Urbanek (Wodzisław śl.), Joanna Kucharczyk (Zabrze), Monika Sosnowska (Pułtusk), Kinga Kloc (Lublin), Marta Sobczak (Szczecin), Józef Sokulski (Sosnówka), Danuta Cybula (Moszczenica), Patrycja Jarczak (Kraków) i Grażyna Semrau (Żalno).

Regulamin październikowej edycji konkursu „ZGAGOWE ZADANIE” adresowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Zgagowe Zadanie, kierowanego do farmaceutów.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.
4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media SA.
5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 11.10.2010r. i trwa do 8.11.2010r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2010 r.

III. Uczestnictwo w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) przesłanie pod wskazany adres kuponu konkursowego z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe,
2) wypełnienie pola adresowego w zakresie następujących elementów: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy.

IV. Zasady konkursu
1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową łącznie z Farmacją Praktyczną.
2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3. Konkurs polega na odpowiedzi na 2 zamknięte pytania konkursowe, związane z produktem Polprazol Acidcontrol. Pytania zostaną umieszczone na kuponie konkursowym.
4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.
7. Nagrodzonych nagrodami zostanie 150 osób, które poprawnie wypełnią kupony konkursowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 11.10.2010 – 8.11.2010 r.
8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 8 listopada 2010 r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
11. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2. Organizator przewidział 150 jednakowych nagród. Nagrodami są porcelanowe zestawy 2 filiżanek i 2 spodków o wartości do 100 zł brutto.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu innych właściwości nagród są wyłączone.
5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>