Wymogi dla ulotek i opakowań1 lipca 2010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.02.2009 r. (Dz.U. Nr 39 poz. 321 z 2009 r.) wprowadza wymagania dotyczące oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Wymogiem staje się umieszczanie na opakowaniu produktów leczniczych informacji w alfabecie Braille’a. Ponadto na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego, a jeżeli produkt ten nie ma opakowania zewnętrznego – na opakowaniu bezpośrednim, np. blistrze, umieszcza się informację dotyczącą terminu ważności (miesiąc i rok). Dla leków gotowych, które wymagają specjalnego postępowania bezpośrednio przed ich zastosowaniem, także jeśli jest to niezbędne ze względu na właściwości produktu leczniczego, oznaczenie okresu przydatności po doprowadzeniu leku do postaci nadającej się do zastosowania.