Polskiego Pacjenta Portret Własny1 lipca 2010

Koszty związane z nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych (compliance) ostrożnie szacuje się w Polsce na ok. 6 mld zł rocznie.

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny jako pierwsza instytucja w kraju kompleksowo zainteresowała się tą kwestią, próbując jej zaradzić. W 2007 r. ogłosiła konkurs na najlepszy projekt badawczy na ten temat. Przyznano wówczas dwa granty. Obecnie projekty są w trakcie realizacji. Dwa lata później Fundacja zleciła agencji badawczej Pentor Research International przeprowadzenie badań postaw pacjentów wobec zaleceń lekarskich w terapii chorób przewlekłych. Celem była identyfikacja barier utrudniających pacjentom systematyczne stosowanie się do zaleceń lekarza. Wyniki badania w postaci raportu zatytułowanego „Polskiego Pacjenta Portret Własny” dostępne są na stronie www.polpharma.pl, w zakładce „Fundacja”.