Niezużyte leki muszą trafić do kontenera10 maja 2010

Niewykorzystane medykamenty, które mają jeszcze termin ważności, nie mogą być przekazywane hospicjom. Powód? Nie pozwala na to prawo czytamy w ;Gazecie Pomorskiej;.

Zakaz dotyczy także aptek ofiarujących później lekarstwa osobom najuboższym. Zgodnie z prawem leków zakupionych w aptece nie można wprowadzać do wtórnego obrotu. Zakaz ów zapobiega sytuacji, w której do wtórnego obiegu mogłyby trafić preparaty, których właściwości wskutek nieprawidłowego przechowywania mogą ulec zmianie i w konsekwencji zaszkodzić przyjmującej je osobie. Jedynym rozwiązaniem dla nieprzeterminowanych leków są więc wciąż apteczne kontenery, do których trafiają też medykamenty z przedawnioną datą użycia.