Za migotanie komór odpowiada gen11 marca 2010

Brytyjscy uczeni odkryli gen odpowiedzialny za bicie serca czytamy w serwisie Onet.pl. Choroba serca jest główną przyczyną zgonów na świecie i zabija każdego roku aż 7 mln osób.

Ponad połowa śmiertelnych przypadków jest wynikiem migotania komór (zmiana rytmu pracy serca zakłóca wówczas prawidłowy przepływ krwi). Naukowcy z londyńskiego Imperial College odkryli gen SCN10A, który bezpośrednio wiąże się z biciem serca oraz ryzykiem wystąpienia migotania komór. Oznacza to, że osoby o różnych odmianach tego genu są w różnym stopniu narażone na wystąpienie zaburzeń akcji serca.