Ibufen D otrzymał Laur Konsumenta za rok 20095 stycznia 2010

Preparat Ibufen D dla dzieci zajął I miejsce i otrzymał LAUR KONSUMENTA 2009 w kategorii: „Środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci”

W ubiegłorocznej edycji konkursu brane były pod uwagę dwie główne składowe: ogólnopolskie badania ankietowe oraz głosowanie czytelników „Rzeczy o Biznesie”, dodatku do dziennika „Rzeczpospolita”.

„Laur Klienta/Konsumenta” to największy program konsumencki w kraju. Przyznawane przez organizatora wyróżnienia to nagrody polskiego konsumenta. Wyboru produktów dokonują sami klienci, stąd wartość godła jest znacząca i odzwierciedla występujące na rynku tendencje. Laur Konsumenta dla Ibufenu D (nagrodzonego już tytułem Superprodukt 2008) potwierdza więc dobrą opinię, jaką preparat cieszy się wśród polskich konsumentów.