Recepty nadal bez znaków wodnych5 października 2009

Nie będzie nowych druków recept z dodatkowymi zabezpieczeniami. Koszty ich wprowadzenia przekraczałyby bowiem straty, jakie NFZ ponosi w wyniku fałszowania recept podaje ;Gazeta Prawna;.

Projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich został już przekazany do konsultacji zewnętrznych. Prace nad nim trwają już ponad rok. Jeszcze na początku tego roku resort zdrowia zapowiadał, że nowe druki recept z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak znaki wodne, zaczną obowiązywać od kwietnia. Lepiej zabezpieczone recepty miały ograniczyć ich fałszowanie. Po dokładnym zbadaniu skali tego zjawiska przez resort zdrowia okazało się jednak, że koszt wyprodukowania nowych recept byłby wyższy od strat wynikających z ich fałszowania.