Rozliczanie kosztów reklamy3 lipca 2009

Apteki, podobnie jak inne działające na rynku firmy czy przedsiębiorstwa, mogą odliczać wydatki poniesione na reklamę od uzyskiwanych przychodów. Odliczenia te mogą być jednak niewielkie, bo zakres możliwości reklamowych aptek coraz bardziej się zawęża.

Obowiązujące prawo mocno ogranicza aptekom pole manewrów w kwestii reklamy. Zabroniona jest m.in. reklama działalności aptek skierowana do publicznej wiadomości, która w sposób bezpośredni odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na wykazach leków refundowanych bądź produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na tych wykazach. Oznacza to, że właściciele aptek mogą np. rozprowadzać reklamujące placówkę ulotki zawierające informacje o upustach cenowych leków, ale tylko tych wydawanych bez recepty.

Resort chce zaostrzyć prawo

Mimo obostrzeń przepisów Ministerstwo Zdrowia nadal uważa, że apteki reklamują się zbyt nachalnie i chce wprowadzenia zupełnego zakazu reklamowania aptek. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów nie będzie reklam typu: „u nas najniższe ceny”, wywieszanych na drzwiach apteki na billboardach, plakatach czy ulotkach. Informacje o promocjach będą mogły być dostępne wyłącznie na terenie aptek. Te zaś będą mogły zawrzeć w materiałach reklamowych wyłącznie fakt swojego istnienia, swoją nazwę, adres i godziny otwarcia. Tymczasem dopuszczalne są reklamy aptek na banerach i ulotkach. Mogą one zawierać informacje z listą leków dostępnej w promocyjnej cenie, wykazanej przez porównawcze zestawienie ceny niższej stosowanej przez aptekę, obok ceny wyższej, określonej jako „cena typowa” bądź „cena stara”. W nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne resort zdrowia chce takich zestawień zakazać.

Reklama a koszt uzyskania przychodów

Aby właściciel apteki mógł odliczyć poniesione wydatki reklamowe i uznać je za koszt uzyskania przychodów, musi je ponieść w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Słowem – w celu pozyskania większej liczby klientów i tym samym osiągnięcia większej sprzedaży. Jednocześnie przepisy przewidują, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków na reprezentację. Przepisy podatkowe rozróżniają koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie można odliczyć w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Inne koszty bezpośrednio związane z przychodami można odliczyć w dacie ich poniesienia. A jeżeli są ponoszone przez okres przekraczający rok rozliczeniowy, to rozlicza się je proporcjonalnie do okresu ponoszenia wydatków. Koszty reklamowe zalicza się do kosztów innych niż bezpośrednie, bo trudno zbadać, w jakim stopniu i kiedy reklama wpływa na decyzje zakupowe klientów. Oznacza to, że wydatki reklamowe apteki odlicza się od przychodów w dacie ich poniesienia, czyli dniu, gdy zostały zaksięgowane faktury otrzymane od wykonawcy usługi reklamowej: ulotki, baneru, itp. A zatem koszty np. ulotki odliczymy księgując fakturę grafika, który ją zaprojektował, a następnie drukarni, która ją wydrukowała.