E-recepta już na jesieni8 czerwca 2009

W myśl planu przygotowanego przez resort zdrowia, w ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie usługi medyczne, recepty, schorzenia pacjentów i dane dotyczące lekarzy mają się znaleźć w połączonych ze sobą elektronicznych bazach danych czytamy na łamach dziennika ;Życie Warszawy;.

Tzw. strategia e-Zdrowie przewiduje stworzenie systemów informatycznych na miarę XXI w. Projekt ustawy, która to umożliwi, przeszedł już konsultacje społeczne. Już na jesieni ma ruszyć pilotażowo pierwszy element nowego systemu, czyli e-recepta. Tylko częściowo zacznie być wystawiana elektronicznie, gdyż choremu w aptece nadal będzie potrzebna papierowa. System będzie automatycznie sprawdzał, czy recepta nie zawiera medykamentów, których jednoczesne przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu chorego. Pozwoli to także skuteczniej zapobiegać ich fałszowaniu.