II Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej1 kwietnia 2009

W ubiegłym roku w Katowicach Młoda Farmacja zorganizowała Konkurs Opieki Farmaceutycznej po raz pierwszy. Pomysł i ramy regulaminowe zaczerpnięto z doświadczeń Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) oraz Międzynarodowej Federacji Farmaceutów (FIP).