Pokonaj swój wstyd!26 marca 2009

Z początkiem kwietnia br. rusza nowa akcja Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego (OPZS). Jego podstawowym założeniem jest poszerzanie wiedzy Polaków na temat seksualności człowieka.

Tym razem działanie OPZS skierowane jest do pacjentów, za pośrednictwem farmaceutów. W wybranych aptekach na terenie całego kraju, zostaną rozwieszone plakaty oraz będą dystrybuowane ulotki. Będą one informować pacjentów o tym, jak ważne jest zdrowie seksualne w życiu człowieka. Głównym celem projektu OPZS jest ośmielenie pacjentów, którym wszelkie dolegliwości związane z życiem seksualnym wydają się zbyt wstydliwe, by podjąć decyzję o wizycie u specjalisty. Idealnym do tego środowiskiem są apteki, w których pacjenci często poszukują informacji na temat szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

Im wcześniej, tym lepiej!

Jak wynika z Raportu Seksualności Polaków autorstwa prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, 75 proc. Polaków nigdy nie rozmawiało z lekarzem na temat zdrowia seksualnego. Pacjenci często obawiają się wizyty u specjalisty. Niepokoi ich konieczność omawiania trudnych i wstydliwych tematów z psychologiem specjalizującym się w tematyce zdrowia seksualnego bądź z lekarzem. Taki pacjent powinien zdać sobie sprawę z tego, że skrępowanie towarzyszące mówieniu o problemach intymnych jest rzeczą normalną. Wstyd towarzyszący takiej wizycie warto przełamać i rozmawiać otwarcie na temat problemów seksualnych. Specjalista dobrze rozumie skrępowanie swoich pacjentów i to jego zadaniem jest stworzenie odpowiedniej atmosfery i podpowiedzenie odpowiednich słów, w przypadku gdyby pacjent miał kłopot z wyrażeniem swojego problemu. Pacjent powinien zrozumieć, że im więcej specjalista wie, tym większa jest szansa na kompetentną pomoc z jego strony. Współczesna medycyna i psychologia opracowała skuteczne metody terapii problemów seksualnych, jednak obowiązuje tu ta sama zasada, która przyświeca leczeniu innych chorób: im wcześniej tym lepiej!
Kluczowe dla powodzenia akcji informacyjnej w aptekach, jest przekonanie pacjentów o tym, że istnieją skuteczne metody terapii oraz leczenia wielu problemów seksualnych, jak i uświadomienie im faktu, iż problem ten dotyka wielu Polaków. Zaangażowanie w akcję również farmaceutów – osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem, niewątpliwie pozytywnie wpłynie na proces poszerzania wiedzy w tym aspekcie.

Mity niszczą partnerskie relacje

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS) to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne. Celem Programu jest edukowanie opinii społecznej i uświadamianie wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka, w tym na ogólną kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne.
Ponad połowa pacjentów z zaburzeniami seksualnymi przyznaje się do tego, że nie uświadamiano ich seksualnie. Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego zdają sobie sprawę z tego, że życie intymne jest w Polsce nadal tematem tabu. Mity i stereotypy, brak podstawowej wiedzy o fizjologii i psychologii seksualnej, niepowodzenia w pierwszych kontaktach intymnych oraz ich utrwalenie w formie zakodowanych reakcji seksualnych, kompleksy i zahamowania to zagrożenia dla zdrowia seksualnego, a także udanych relacji partnerskich. Polacy nie potrafią rozmawiać ze swoimi partnerami o pożyciu intymnym, szczególnie, gdy pojawiają się problemy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często wstydzą się rozmawiać z lekarzem na intymne tematy, z kolei lekarze często nie pytają swoich pacjentów o zdrowie seksualne.
Dlatego w ramach OPZS podejmowane są działania kierowane do jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Organizatorzy programu namawiają do rozmów o zdrowiu seksualnym dziennikarzy, lekarzy i osoby odpowiedzialne za edukację seksualną. Twórcy programu zachęcają do otwartości osoby dotknięte dysfunkcjami seksualnymi i ich bliskich. Ważną sferą aktywności OPZS jest współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. aktywne wspieranie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. W ramach programu OPZS prowadzone są też nowatorskie inicjatywy promujące dbałość o życie intymne Polaków, m.in. różnego rodzaju happeningi i działania artystyczne.

Zdrowie seksualne – co to takiego?

Zazwyczaj słowo „zdrowie” nie kojarzy się nam automatycznie z seksualnością człowieka. A przecież udane życie seksualne jest jednym z najbardziej istotnych czynników kształtujących jakość życia! Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie seksualne to integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Jeśli którykolwiek z tych elementów nie funkcjonuje prawidłowo, cierpią na tym także pozostałe. Może to prowadzić do różnorodnych zaburzeń, kompleksów i obniżonej samooceny, a w konsekwencji także do problemów seksualnych. Dlatego o zdrowie seksualne trzeba dbać na co dzień.