Formy reklamy już po uzgodnieniach19 grudnia 2008

Projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych jest już po uzgodnieniach zewnętrznych. Resort zdrowia ujawnił tekst regulujący warunki i formy reklamy.

W projekcie zmian określono m.in. zasady prowadzenia poszczególnych form reklamy, przeredagowano zapis dotyczący reklamy prowadzonej w aptekach i ZOZ-ach, dodano nowe przepisy określające zakres danych naukowych, analiz i wyników badań pochodzących z dokumentów o charakterze niejawnym. Ponadto, po konsultacjach, zmianie uległ wzbudzający największe poruszenie w branży art. 15, regulujący spotkania osób uprawnionych z przedstawicielami handlowymi i medycznymi. W nowym brzmieniu ograniczenie spotkań po godzinach pracy dotyczy wyłącznie lekarzy.