Nowe zasady reklamowania leków10 października 2008

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Wśród proponowanych przez rząd zmian pojawił się również pomysł wprowadzenia dodatkowych wzorów ewidencjonowania próbek leków dostarczanych lekarzom oraz ograniczenie pozwalające prezentować w jednej reklamie tylko jeden produkt leczniczy. Nowe rozporządzenie dotyczące reklamy produktów leczniczych jest niezbędne, ponieważ obecnie obowiązujące traci moc 1 listopada. Tymczasem projekt wywołał już kontrowersje wśród producentów i dystrybutorów leków. Ich zdaniem proponowane przez rząd zmiany budzą wątpliwości natury konstytucyjnej i są niezgodne z prawem wspólnotowym.