NFZ zwiększa przychody5 września 2008

W 2009 r. do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynie prawie 6 mld zł więcej niż w roku obecnym. To, jak przekonują przedstawiciele NFZ, efekt utrzymującego się wzrostu gospodarczego i lepszej ściągalności składki zdrowotnej.

Z projektu planu finansowego Funduszu na 2009 r. wynika, że łączne przychody NFZ wyniosą ponad 56,5 mld zł. To o prawie 6 mld zł więcej niż w roku 2008. Projekt zakłada, że z ZUS trafi do Funduszu 49,7 mld zł, natomiast z KRUS – 4,5 mld zł. W przypadku tego ostatniego jest to o prawie 700 mln więcej niż w tym roku. Fundusz wyda na świadczenia zdrowotne 53,6 mld zł. Z tej kwoty na lecznictwo szpitalne zostanie przeznaczone 23,9 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z tym rokiem do szpitali trafi 1,3 mld zł więcej. Projekt planu finansowego musi teraz zostać zaakceptowany przez Komisję Zdrowia i Komisję Finansów Publicznych. A żeby wszedł w życie, muszą go podpisać minister zdrowia i minister finansów.