PESEL znów tylko dla lekarzy23 lipca 2008

Decyzją resortu zdrowia, od połowy czerwca farmaceuci nie mogą już dopisywać na receptach numeru PESEL, jeśli zapomni o tym lekarz.

Latem ub.r. lekarze zagrozili, że w ramach protestu nie będą wpisywać numeru PESEL na receptach. Ministerstwo Zdrowia dopuściło wówczas możliwość dopisywania go przez farmaceutów. Zgodnie z obowiązującą wykładnią farmaceuci mogą jedynie poprawiać PESEL. Nie wiadomo jednak, jak ów zapis traktować w praktyce. Farmaceuci skarżą się, bo nie wiedzą, czy dopuszczalne poprawianie numeru ma się ograniczać wyłącznie do poprawiania błędnie wprowadzonych do rubryki cyfr, czy poprawiania wpisu w całości, gdy ten napisany jest niewyraźnie?