Centralny rejestr leków pilnie potrzebny23 lipca 2008

W Polsce kontrola rynku leków jest niewystarczająca. Potrzebne są nowe regulacje prawne taką opinię wyrazili eksperci podczas debaty zorganizowanej w czerwcu w warszawskim Domu Dziennikarza.

Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) Wojciech Matusewicz zwrócił uwagę, że w Polsce do tej pory nie sporządzono Centralnego Rejestru Leków, który przyczyniłby się do istotnej poprawy sytuacji. Zaznaczył, że w gospodarce lekowej nie mogą być stosowane kryteria wolnorynkowe. Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych, Joanna Klikowska przyznała, że konieczne jest sporządzenie przepisów dotyczących przetwarzania i powtórnego wykorzystywania jednorazowych wyrobów medycznych. Trzeba też stworzyć katalog kar za używanie tych produktów niezgodnie z zaleceniami producenta, a tym samym narażanie zdrowia pacjentów.