Polpharma – partner środowiska farmaceutycznego7 lutego 2013

Polpharma jest największym polskim producentem leków i substancji farmaceutycznych. Na swoją pozycję pracuje od ponad 75 lat, wytwarzając produkty najwyższej jakości, wspierając rozwój polskiej nauki i prowadząc kampanie edukacyjne i prozdrowotne

Dzięki inwestycjom oraz przejęciom na rynkach zagranicznych Polpharma jest międzynarodową grupą, w skład której wchodzą zakłady produkcyjne w Starogardzie Gdańskim, Duchnicach i Sieradzu oraz w Rosji i Kazachstanie. W 2012 r. do grupy dołączyła jedna z największych polskich firm farmaceutycznych – Polfa Warszawa.

Produkty wytwarzane przez Polpharmę spełniają surowe wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Dzięki temu leki są produkowane zawsze w taki sam sposób i spełniają surowe standardy jakości. W procesie wytwarzania firma stosuje najnowocześniejsze technologie, które zapewniają bezpieczeństwo produktu, pracowników oraz środowiska naturalnego.

Polpharma poszukuje innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach działania. W 2011 r. została uznana za najbardziej innowacyjną firmę w Polsce w rankingu opracowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Firma inwestuje znaczące środki we własne prace badawczo-rozwojowe, w tym również w badania nad lekami biologicznymi. W nowym centrum badań i rozwoju w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym będzie prowadzić prace nad lekami biopodobnymi i bioulepszonymi, a docelowo również innowacyjnymi. W ramach centrum powstanie także laboratorium rozwoju bioprocesów, które zajmować się będzie produkcją białek w standardzie cGMP, co umożliwi wytwarzanie szarż leków biotechnologicznych do badań klinicznych.

Polpharma od lat jest partnerem środowiska farmaceutycznego. Dowodem uznania dla zaangażowania Polpharmy we współpracę ze środowiskiem farmaceutycznym są liczne nagrody i wyróżnienia.  W 2011 i 2008 r. Naczelna Rada Aptekarska przyznała firmie tytuł Mecenasa Samorządu Aptekarskiego.

Firma prowadzi Naukową Fundację Polpharmy, która finansuje realizację projektów naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. W dziesięciu edycjach konkursu Fundacji na granty naukowe wpłynęło ponad 500 projektów prac badawczych. Granty przyznano 57 zespołom, z czego 44 projekty zostały zakończone.

Kierując się hasłem „Ludzie Pomagają Ludziom” Polpharma inicjuje wiele programów edukacyjnych i prozdrowotnych. Jednym z nich był realizowany w 2012 r. projekt „Strefa na Zdrowie”. Jego celem było ułatwienie dostępu do badań i porad lekarskich osobom w wieku 50+ z niewielkich miejscowości. Namiot „Strefy na Zdrowie” zawitał do 14 miast w Polsce, gdzie odbyło się 8 spotkań kardiologicznych i 6 okulistycznych, w czasie których można było bezpłatnie wykonać badania i skorzystać z porady lekarza specjalisty.

Program prowadzony był we współpracy z lokalnymi ośrodkami Caritas, a badania odbywały się w sąsiedztwie kościołów. W czasie programu w badaniach wzięło udział około 3500 osób.

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Prześlij dalej