Odkryj na nowo Mieszanki Apteczne – wyniki konkursu (styczeń 2013)23 lutego 2013

odkryj-na-nowo-mieszanki-apteczne-wyniki-konkursu-styczen-2013

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu Odkryj na nowo Mieszanki Apteczne

 

Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe to: Hepatosan Fix

Imię i nazwisko Miejscowość
Małgorzata     Bursztynowicz
Justyna     Chrabąszcz
Maria     Feja
Agnieszka     Kozanecka
Michał     Kwiek
Cezary     Szoja
Anna     Andrejańczyk
Agnieszka     Bilewicz-Gruszczyńska
Grażyna    Bilewicz-Wojciechowska
Iwona     Błaszczyk
Piotr     Błaszczyk
Aleksandra     Bojanek
Marta     Bosak
Dorota     Bujak
Angelika     Chyzopska
Anna     Cieślik
Ewa    Czaplicka
Ewa    Dobrzeniecka
Mariola    Domańska
Agnieszka     Domurad
Agnieszka    Drożdzik-Sobierajska
Małgorzata    Frankowska
Alicja     Gacek
Emilia     Gawryś
Alicja     Gromek
Piotr     Grzelczyk
Żaneta     Grzelczyk
Violetta     Grzywińska
Marta     Iwaniuk
Anna     Jasek
Anna     Jobska
Syroka     Julita
Ewa     Kalinowska
Anna     Kałużny
Sylwia     Kapłoniak
Arkadiusz     Kapłoniak
Daria     Knapik
Krystyna    Kołoda
Anna     Konwińska
Krystyna     Kostorz
Marita     Kostorz-Lubojańska
Kinga     Koszczyńska
Joanna     Kościńska
Ewa     Krzystyniak
Anna     Krzystyniak-Pawlik
Joanna     Krzywda
Iwona     Krzyżanowska
Agnieszka    Kudłacz
Wojciech    Kudłacz
Rafał     Kuśnierz
Beata     Lampowska
Tadeusz    Lenartowicz
Małgorzata     Maresz
Agnieszka    Markowska
Małgorzata     Maziarz
Joanna     Murawska
Małgorzata     Mykieciuk
Agata    Nowaczyk-Świątek
Beata     Ochocka
Mariola    Olszewska
Justyna    Orłowska
Irena     Orłowska
Adrian     Orłowski
Małgorzata     Ostaszewska
Iwona     Palicka
Justyna    Pankowska
Barbara     Pankowska
Marianna     Patkowska
Małgorzata     Piech
Aneta     Pilarska
Janusz     Pilichowski
Justyna     Poraj
Małgorzata     Porzezińska
Ewa    Poterała
Magdalena     Potocka
Marta    Pruszko
Zofia     Przyjemska
Magdalena    Rożenska
Barbara     Rychlik
Anna     Rynarzewska
Tamara    Sachacka
Michał    Skotak
Jolanta    Skotak
Agata     Sowa – Cyran
Anna     Stach-Janusz
Małgorzata     Steckiewicz
Ewa    Szemraj
Alicja     Szmigiel
Justyna    Szymańska
Dorota     Szymełyniec
Justyna     Tosnowiec
Ewa    Tragowska
Agata     Turoń
Anna     Wałach
Joanna     Warzocha
Aleksandra     Wójcik
Kamila     Zalewska
Lucyna     Zarębska
Renata     Zygmunt
Łukasz     Żyto
68-200 Żary
22-440 Krasnobród
Murowana Goślina
61-493 Poznań
33-170 Tuchów
69-100 Słubice
62-200 Gniezno
66-130 Bojadła
66-130 Bojadła
60-185 Skórzewo
96-320 Mszczonów
42-400 Zawiercie
37-114 Białobrzegi
21-400 Łuków
16-315 Lipsk
62-067 Rakoniewice
13-200 Działdowo
13-100 Nidzica
10-692 Olsztyn
03-337 Warszawa
63-130 Książ Wlkp.
19-200 Grajewo
34-400 Nowy TARG
12-230 Biała Piska
80-176 Gdańsk
63-130 Książ Wlkp.
63-130 Książ Wlkp.
87-400 Golub-Dobrzyń
15-845 Białystok
39-120 Sędziszów Młp.
13-206 Płośnica
21-412 Adamów
13-200 Działdowo
99-210 Uniejów
88-320 Strzelno
88-330 Gębice
64-100 Leszno
68-200 Żary
60-687 Poznań
63-630 Rychtal
63-630 Rychtal
86-120 Pruszcz
13-200 Działdowo
34-400 Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
38-458 Chorkówka
62-650 Kłodawa
34-450 Krościenko n.D
34-433 Nowa Biała
70-774 Szczecin
75-610 Koszalin
87-400 Golub-Dobrzyń
38-230 Nowy Żmigród
11-430 Korsze
78-200 Białogard
87-400 Golub-Dobrzyń
65-001 Zielona Góra
62-410 Zagórów
13-200 Działdowo
68-100 Żagań
96-300 Żyrardów
96-300 Żyrardów
96-300 Żyrardów
15-675 Białystok
67-400 Wschowa
62-200 Gniezno
62-200 Gniezno
21-400 Łuków
67-400 Wschowa
88-190 Barcin
87-620 Kikół
42-141 Przystajń
15-207 Białystok
13-200 Działdowo
33-100 Tarnów
18-400 Łomża
87-400 Golub-Dobrzyń
13-230 Lidzbark
34-400 Nowy Targ
62-240 Trzemeszno
17-210 Narew
96-500 Sochaczew
96-500 Sochaczew
37-114 Białobrzegi
38-600 Lesko
16-400 Suwałki
86-300 Grudziądz
35-216 Rzeszów
13-200 Działdowo
73-110 Stargard
87-400 Golub-Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń
42-300 Myszków
66-615dąbie lub.
64-840 Budzyń
07-100 Starawieś
15-690  Białystok
36-122 Dzikowiec
34-600 Limanowa
63-760 Zduny

 

Gratulujemy wygranych!

 

 

Regulamin konkursu „Odkryj na nowo Mieszanki Apteczne” skierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Odkryj na nowo Mieszanki Apteczne”.

 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wysłanie maila na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl.

7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 23.01.2013 – 15.02.2013 r.

III. Uczestnictwo w konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,

3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) udzielenie prawidłowej odpowiedzi drogą mailową poprzez wysłanie maila na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl

2) podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adres e-mail.

IV. Zasady konkursu

 1. Informacje o zasadach konkursu oraz pytanie konkursowe zostaną umieszczone w karcie konkursowej oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.

 2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem z linii Mieszanki Apteczne.

 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wysłać maila z odpowiedzią na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl

 4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowej odpowiedzi na pytanie, wysłane na adres mailowy podany w kuponie konkursowym.

 5. Nagrody przyznane zostaną 100 osobom, które poprawnie odpowiedzą drogą mailową na adres Organizatora jako pierwsze.

 6. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie maile otrzymane do dnia 15.02.2013 r.. włącznie. Maila z odpowiedziami, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 8. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 22.02.2012 r.

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

 2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami jest dzbanek do zaparzania herbaty z logo Mieszanki Apteczne o wartości do 100 zł brutto.

 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 05.06.2012 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.

 2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora”.

 

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj