Wakacyjny konkurs Ranigast Max rostrzygnięty!1 sierpnia 2011

wakacyjny-konkurs-ranigast-max-rostrzygniety

Sprawdź listę laureatów!

Zwycięzcami wakacyjnego konkursu Ranigas max są:

Róża Bachora (Inowrocław), Natalia Fudali (Chrzanów), Małgorzata Seweryn (Chrzanów-Luszowice), Agata Bandrowska (Radom), Kamila Kapłoniak (Inowrocław), Dorota Kmiecik (Miasteczko Śląskie), Ewa Witman (Katowice), Daria Ślusarczyk (Tarnowskie Góry), Jerzy Czeczot (Biała Podlaska), Anna Sokołowska (Białystok), Janina Palczyk (Białystok), Anetta Wośko (Dębica), Jolanta Chwedoruk (Bytom), Małgorzata Krawczyk (Bytom), Angelika Różańska (Białystok), Marcin Czajkowski (Białystok), Karolina Niedziałko (Białystok), Marzena Płaszczyk (Zabrze), Tatiana Morawska (Katowice), Aneta Dwojak (Warszawa), Małgorzata Grzegorek (Kruszwica), Elżbieta Leszczyńska (Zielona Góra), Minika Przybylska (Zielona Góra), Aleksandra Tańcula (Kraków), Anna Wojszko (Ełk), Agnieszka Zaśko (Warszawa), Arleta Burdzińska (Bydgoszcz), Alicja Majko (Warszawa), HenrykaPrzechała (Warszawa), Jowita Kokoszko (Warszawa), Radosław Karpiński (Wrocław), Karolina Karpinska (Wrocław), Edyta Tokarczyk (Rytro), Beata Grodzka (Łomża), Henryk Krupiczowicz (Zielona Góra), Agnieszka Mokrzycka (Warszawa), Joanna Ślusarczyk (Chorzów), Renata Sydor (Przemyśl), Katarzyna Mikicińska (Skierniewice), Elżbieta Hartleb (Kłodzko), Iwona Wnętrzak (Kłodzko), Ewa Jarocka (Białystok), Emilia Marczewska (Kowale), Ewa Słowińska (Bielawa), Małgorzata Piech (Wschowa), Iwona Palicka (Wschowa), Ewelina Suprun (Jaksice), Joanna Osadnik (Chorzów), Justyna Lubiszewska (Mysłowice), Dominika Kruk (Skierniewice), Teresa Orynicz-Cebula (Chorzów), Aleksandra Bloch (Zabrze), Agnieszka Fuczkiewicz (Środa Wielkopolska), Małgorzata Filipiak (Wiązowna), Justyna Śmigielska (Warszawa), Urszula Sawicka (Warszawa), Elżbieta Antoszczak (Przecław), Anna Karandziej (Warszawa), Monika Pałyska (Warszawa), Joanna Ślubowska (Warszawa), Katarzyna Gąsior (Gdynia), Renata Taranek (Częstochowa), Grażyna Hetmańska (Tczew), Zofia Matyja (Częstochowa), Monika Leszczyńska (Będzin), Aneta Krupiczowicz (Zielona Góra), Maryla Fuis (Chełm), Wioletta Grubska (Konin), Katarzyna Chełmińska (Błonie), Milena Wolniewicz (Żyrardów), Beata Aszurkiewicz (Białystok), Dorota Ciepiela (Dębica), Marian Tańcula (Kraków), Małgorzata Karbownik (Ełk), Karolina Woźniczak (Bydgoszcz), Bożena Pfeifer (Warszawa), Dorota Michalik (Kraków), Wioleta Mercik (Kraków), Karina Jędrzejczak (Gostyń), Danuta Kantor (Gdynia), Katarzyna Buczek (Warszawa), Małgorzata Dams (Gniezno), Anna Trojanowska (Tarnów), Agnieszka Kurant (Biedrusko), Marzena Skrzypczak (Gdynia), Halina Laszuk (Białystok), Agnieszka Rozwadowska (Będzin), Iwona Cieslińska (Białystok), Krystyna Kozłowska (Białystok), Joanna Piwońska (Gorzów Wlkp), Tomasz Naumczyk (Lidzbark Warmiński), Aleksandra Kuźniewska (Świdnica), Magdalena Kwapisz (Łódź), Anita Wąsiewicz (Warszawa), Magdalena Rusek (Kęty), Danuta Mandziuk (Kluczbork), Agnieszka Dąbrowska (Gdynia), Jolanta Sołowiej (Białystok), Katarzyna Komsta (Puławy), Paulina Chybowska (Świdnica), Joanna Jachymek (Lublin), Sylwia Kopeć (Czechowice-Dziedzice), Dorota Piłasiewicz (Białystok), Justyna Koszczyńska (Pruszcz), Maciej Rusek (Kraków), Monika Czaplewska (Szczytno), Dorota Wysokińska (Chorzów), Adam Onik (Tarnów), Emilia Witaszek (Krapkowice), Małgorzata Wysocka (Sosnowiec), Aleksandra Szandecka (Dąbrowa Górnicza), Ewa Jurska (Ełk), Iwona Pyka (Tarnowskie Góry), Maria Kucikn (Olecko), Maja Nawrat (Katowice), Artur Stukr (Warszawa), Paulina Chybowska (Świdnica), Kamila Kowalczyk (Sosnowiec), Tamara Sachacka (Narew), Anna Witowska (Mińsk Mazowiecki), Anna Rowińska (Kraków), Marta Kawa (Kraków), Magdalena Hohol (Kraków), Anna Stanisławska (Katowice), Renata Machera (Koniecpol Stary), Paulina Zorębska (Łubowo), Elżbieta Siembida (Lublin), Paweł Stępień (Lublin), Anna Homa (Kraków), Elżbieta Brzyżkiewicz (Zabrze), Monika Powichrowska (Warszawa), Marta Gąsiorowska (Warszawa), Agata Maciaszczyk (Bełchatów), Mirosława Siemieniaka (Nur), Kamila Neumann (Świdnica), Iwona Brożyna (Skórcz), Beata Opala (Karczew), Marianna Patkowska (Łuków), Klaudia Gilner (Rybnik), Łucja Cyran-Płoszaj (Sanok), Żaneta Grzelczyk (Książ. Wlkp.), Barbara Chmiel (Rzeszów), Natalia Kamieniecka (Bydgoszcz), Mariola Drelich (Luboszyce), Gabriela Plackowska (Częstochowa), Agnieszka Jawniak (Ustrzyki Dolne), Anna Syryca (Skierniewice), Iwona Mojsa (Marcinowice) i Emilia Bilot (Gdynia).

Serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu „Wakacyjny konkurs Ranigast Max”, kierowanego do farmaceutów na łamach Farmacji Praktycznej

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie: „Wakacyjny Konkurs Ranigast Max„ kierowanym do farmaceutów.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.
4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2011 r. i trwa do dnia 31.08.2011 r.
Wskazany wyżej okres to czas, w którym farmaceuci nadsyłają wypełnione kupony konkursowe biorące udział w konkursie, zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV.

III. Uczestnictwo w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) przesłanie pod wskazany adres wypełnionego kuponu konkursowego
2) wypełnienie następujących elementów pól adresowych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

IV. Zasady konkursu
1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom jako insert do Farmacji Praktycznej.
2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie otwarte związane z produktem Ranigast Max. Pytanie zostanie umieszczone na kuponie konkursowym.
4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.
6. Nagrodzonych nagrodami zostanie pierwsze 150 osób które, poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe.
7. Poprawność merytoryczną odpowiedzi oceni Jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora.8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia nadane w okresie od dnia 01.08 2011 do dnia 31.08.2011 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 06.09.2011.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 9.

V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora.
2. Organizator przewidział 150 jednakowych nagród. Nagrodami są czarne plecaki na laptopa, o wartości do 100 złotych brutto, oznaczone logo produktu.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj