Letni konkurs Normolax regular rozstrzygnięty!1 sierpnia 2011

letni-konkurs-normolax-regular-rozstrzygniety

Sprawdź listę laureatów!

Zwycięzcami letniego konkursu Normolax regular są:

Adamczyk Joanna (Brodnica), Ania (Chełm), Antczak Małgorzata (Bydgoszcz), Banach-Knaś Jadwiga (Radomsko), Banaszek Magdalena (Lublin), Bartczak Agnieszka (Żerków), Bartoszek Agnieszka (Sandomierz), Biernacka Katarzyna (Trzyciąż), Błońska Agnieszka (Inowrocław), Borowiecka-Surowiec Joanna (Humniska), Boruch Justyna (Lelis), Burzała Agnieszka (Perzów), Celban Monika (Sędziszów), Ciężka Milena (Bełchatów), Czygier Agnieszka (Białystok), Dobrzeniecka Ewa (Kozłowo), Dobrzeniecka Ewa (Pęgów), Domżalska  Marta (Inowrocław), Draguła Karolina (Ostrów), Dresler Klaudia (Zabrze), Florek Elżbieta (Bochnia), Florkowska Dorota (Szczytno), Gawryś Emilia (Ełk), Gądek Anna (Łapczyca), Gebacz Magdalena (Lublin), Gołoza Olga (Kurów), Gronkiewicz-Petaś Sylwia (Ostróda), Hawełka-Kucharczyk Joanna (Rybnik), Hryniewska Alicja (Żyrardów), Janiec Barbara (Stalowa Wola), Janosz Dominik (Jankowice), Jasińska Magdalena (Złotoryja), Jaskuła Kamila (Książ wlkp.), Jeziak Barbara (Myślibórz), Karbownik Małgorzata (Ełk), Kądziela Karolina (Wyszków), Knapik Katarzyna (Lipinki), Kokoszko Jowita (Warszawa), Kopeć Sylwia (CZechowice-Dziedzice), Kołodziejczyk Judyta (Zakopane), Konieczna Magdalena (Sędziszów), Korczewska Jola (Szczytno), Kostyra Małgorzata (Warszawa), Kowalska Wioletta (Wrocław), Kożykowska Edyta (Plewiska), Krajewska Danuta (Granowo), Krzycka Paulina (Lubięcin), Krzykus Sandra (Szczerbice), Kuciapska Anna (Kutno), Kudzia Anna (Bystra), Kulesza Małgorzata (Zambrów), Kusak Anna (Siemianowice Śląskie), Kwapis Joanna (Chełmno), Lasota Katarzyna (Naruszewo), Lew Magdalena (Łańcut), Lewandowska Dagmara (Lublin), Majewska Danuta (Sędziszów), Malina-Lewnadowska Iwona (Warszawa), Marczewska Krystyna (Zawiercie), Markowska Elwira (Starogard Gdański), Martula Marta (Kraków), Marzec Karolina (Deszczno), Masalska Maria (Czeremcha), Mazurek Dorota (Lublin), Mercik Wioleta (Kraków), Mówińska Wioleta (Warszawa), Mysiak Grażyna (Siemień), Mysiak Małgorzata (Lubratów), Nogal Kinga (Krościenko nad Dunajcem), Oczkowska Marlena (Krotoszyn), Orłowska Justyna (Żyrardów), Ostaszewska Małgorzata (Białystok), Pacyna Violeta (Kwilcz), Piskulska Lidia (Żnin), Rąk Izabela (Bydgoszcz), Rogowska Emilia (Warszawa), Rybarczyk Maria (Zławieś Wielka), Sałdan Beata (Nowa Dęba), Saran Agnieszka (Poznań), Sienkiewicz Marta (Przerośl), Sobczak Marta (Szczecin), Stawińska-Chruściel Marzena (Ojrzeń), Sternadel Izabela (Kraków), Stock Katarzyna (Bydgoszcz), Strychalska Anna (Chodzież), Szymańska Wioleta (Trzemeszno),Ślesińska Romana (Inowrocław), Tajdal-Sicińska Brygida (Pasym), Telus Michalina (Bydgoszcz), Theus Elżbieta (Tuchola), Uścińska Joanna (Ostróda), Walewska Monika (Jelenia Góra), Warchapowicz Małgorzata (Bielsk Podlaski), Wiertel Mirosława (Chocianów), Wilk Justyna (Warszawa), Wolińska Monika (Ciechanów), Wołkowicz Małgorzata (Elbląg), Wronka Edyta (Legionowo), Zakrzewska Barbara (Kraków) i Zełobowska Monika (Czernica).

Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane będą przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu organizacji konkursu oraz w celu informowania o produktach i usługach spółek należących do Grupy Polpharma.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w określonych powyżej celach.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu skierowanego do Farmaceutów – „Letni konkursu Normolax regular”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Letni konkurs Normolax regular” (dalej: Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, przy ul. Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest kierowany do Farmaceutów (dalej: Uczestników).
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, a także członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
7. Istotą Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu konkursu i przedmiotowy regulami
n akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 01.08.2011 r. i trwa do 21.08.2011 r.

III. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz jej przesłanie za pośrednictwem email poprzez stronę www.farmacjapraktyczna.pl na adres normolax@farmacjapraktyczna.pl,
2) podanie: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu do korespondencji, adresu e-mail,
3) podanie: rozmiaru spośród S, M, L, XL.

IV. Zasady Konkursu
1. Podstawowe informacje o zasadach Konkursu zostaną umieszczone na banderoli konkursowej dołączonej do lipcowo-sierpniowego numeru czasopisma „Farmacja Praktyczna” oraz na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce „Konkurs Tygodnia”.
2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem z NORMOLAX regular. Pytanie konkursowe zostanie umieszczone na banderoli dołączonej do lipcowo-sierpniowego numeru czasopisma Farmacja Praktyczna oraz na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce „Konkurs Tygodnia”.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wejść na stronę internetową www.farmacjapraktyczna.pl, za pośrednictwem, której wysyła na adres normolax@farmacjapraktyczna.pl odpowiedź na postawione pytanie w Konkursie: „Dlaczego NOWY Normolax regular jest wyjątkowym produktem na rynku?” Dopuszczalne jest również wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na adres normolax@farmacjapraktyczna.pl bez pośrednictwa strony www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Nagrody przyznane zostaną 100 osobom, które nadeślą najciekawsze odpowiedzi na pytanie związane z produktem Normolax regular (dalej: Laureaci).
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 26.08.2011 r.
6. Organizator uwzględni w Konkursie wyłącznie odpowiedzi na pytanie konkursowe otrzymane drogą elektroniczną do dnia 21.08.2011 r. włącznie. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
7. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.
8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną, na adres zwrotny e-mail podany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Konkursu, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

V. Nagrody w Konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są fartuchy o wartości do 100 zł brutto, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo NORMOLAX regular.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki zawierającej przyznaną nagrodę, która została właściwe zaadresowana wedle danych podanych przez Uczestnika konkursu skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu. Uczestnik może w

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj