Konkurs Simetigast Forte rozstrzygnięty!24 stycznia 2011

konkurs-simetigast-forte-rozstrzygniety

Sprawdź listę laureatów konkursu Simetigast Forte!

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Konieczna (Kłodzko), Monika Czyżewska (Inowrocław), Ewa Drzymała (Zielona Góra), Marcin Kamiński (Piła), Magdalena Droga (Zielona Góra), Janina Olender (Krosnowice 98), Dominika Hebda (Bielsko-Biała), Alina Pilch (Tarnów), Agata Kolman (Tarnów), Tomasz Lewandowski (Ślesin), Barbara Wiśniewska (Konin), Elżbieta Kargol (Wałbrzych), Marzena Heine (Warszawa), Jadwiga Ilach (Warszawa), Justyna Śmigielska (Warszawa), Danuta Choma (Polkowice), Ewelina Walczak (Skulsk), Martyna Dominiak (Skulsk), Anna Kobylińska (Warszawa), Ewa Rajkiewicz-Kolasa (Warszawa), Małgorzata Filipiak (Wiązowna), Marina Włostowska (Warszawa), Renata Zuchora-Szymańska (Warszawa), Małgorzata Kobos (Dąbrowa Tarnowska), Anna Satchula (Gdańsk), Magdalena Szewczuk (Gdańsk), Natalia Fudali (Chrzanów), Małgorzata Seweryn (Chrzanów), Anna Jaroszek (Łask), Katarzyna Murska (Warszawa), Ewa Kuligowska (Warszawa), Agnieszka Mokrzycka (Warszawa), Małgorzata Ostaszewska (Białystok), Ilona Lincer (Chorzów), Katarzyna Piecuch (Białystok), Jakub Czerwony (Tarnów), Anna Madejska (Piaseczno), Eliza Koniec (Piła), Aneta Zabrzewska (Świdnica), Barbara Adamczyk (Otmuchów), Katarzyna Chilińska (Ełk), Dominika Kruszona (Świętochłowice), Danuta Marcimiuk (Rumia), Marta Chudy (Jelenia Góra), Małgorzata Stachlińska (Skarbiszów), Grażyna Zając (Czaniec), Katarzyna Fassa (Legnica), Iwona Wróblewska (Warszawa), Aleksandra Miszczyszyn (Warszawa), Marzena Trzcińska (Warszawa), Teresa Borowiec (Żyrardów), Edyta Kuran (Żyrardów), Krystyna Wylęgły (Boguszów-Gorce), Sylwia Gajewska (Gdańsk), Anna Jeżewska-Mak (Gniezno), Monika Domagała (Gorzów Wlkp.), Lucyna Czekała-Garaus (Mikołów), Jerzy Sroczyński (Świdnica), Hanna Lengiewicz (Ełk), Krystyna Ilnicka (Ruda Śląska), Jolanta Stępniak (Konin), Danuta Liwoch (Jawor), Katarzyna Matuszczyk (Jawor), Małgorzata Synowiec (Legnica), Ewa Gac-Wardecka (Białystok), Magdalena Laszkiewicz (Kraków), Agata Kaczorek (Warszawa), Izabella Hołownia (Warszawa), Irena Wieczorek (Mysłowice), Sylwia Loch (Katowice), Maria Kaniecka (Kraków), Izabela Mendygrał (Żyrardów), Urszula Sadowska (Białystok), Angelika Różańska (Białystok), Agnieszka Buniak (Rzeszów), Anna Skurska-Pełkowska (Białystok), Katarzyna Morga (Żyrardów), Maria Lewandowska (Piotrków Trybunalski), Justyna Rybka (Bukowiec), Ewa Witman (Chorzów), Barbara Szymańska (Poznań), Barbara Bogdanowicz (Siedlce), Wanda Potapko (Siedlce), Beata Piwowarczyk (Kraków), Marta Marchewka-Murach (Poznań), Aneta Sas-Korczyńska (Kraków), Renata Gąsiorek (Limanowa), Teodozja Nowak (Jaworzno), Bożena Kościelniak (Lipno), Marta Krawczyk (Tarnów), Barbara Galant (Gorzów Wlkp.), Magdalena Straszewska (Papowo Biskupie), Ilona Kijewska (Słupia Jędrzejowska), Diana Szymała (Ruda Śląska), Małgorzata Nachowiak (Witnica), Wiesława Brożyna (Skórcz), Irena Chrzanowska (Pelplin), Sylwia Żuchowska (Kielce), Anna Lipka (Zabrze).

Regulamin konkursu Simetigast Forte kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Simetigast Forte, kierowanym do farmaceutów.

2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu na stronie www.farmacjapraktyczna.pl

4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), a także pracownicy agencji reklamowej GonnaBe oraz firmy Valkea Media SA i członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 10.01.2011 r. i trwa do 14.02.2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.02.2011 r.

III. Uczestnictwo w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. Przesłanie pod wskazany adres kuponu konkursowego z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe,

2. Wypełnienie pola adresowego w zakresie następujących elementów: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

IV. Zasady konkursu

1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom przesyłką pocztową łącznie z Farmacją Praktyczną.

2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.

3. Konkurs polega na odpowiedzi na 2 zamknięte pytania konkursowe, związane z produktem Simetigast Forte. Pytania zostaną umieszczone na kuponie konkursowym.

4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.

6. W celu oceny prac konkursowych Organizator powoła 2 – osobowe Jury.

7. Nagrodzonych nagrodami zostanie pierwszych 100 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe i które poprawnie wypełnią pola adresowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 10.01.2011 r. – 14.02.2011 r.

8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 14.02.2011 r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym dniu nie będą uczestniczyły w konkursie.

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

11. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora.

2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są eleganckie wieczne pióra marki Longerre o wartości do 100 zł brutto.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

5. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj