Diamentowy konkurs Polprazol PPH rozstrzygnięty!24 stycznia 2011

diamentowy-konkurs-polprazol-pph-rozstrzygniety

Sprawdź listę laureatów „Diamentowego Konkursu Polprazol PPH”!

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Justyna Janczewska (Warszawa), Małgorzata Kępa-Holdenmajer (Rzeszów), Filip Rożeń, (Radzionków), Kinga Golisz (Skoczów), Natalia Cicharzewska (Ostrów Makowa), Magdalena Szewczuk (Gdańsk), Joanna Kamińska (Pleszew), Piotr Gielmuda (Zamość), Magdalena Maliszewska (Ostrów Mazowiecka), Radosława Biela (Myślenice), Anna Moczulska (Terespol), Ewa Chomiuk (Poznań), Beata Kaczyńska (Warszawa), Joanna Ilnicka (Ośno Lubuskie), Katarzyna Izydorczyk (Wrocław), Anna Amarasekara (Płock), Justyna Podgórska (Warszawa), Patrycja Pawłowska (Poznań), Justyna Orłowska (Żyrardów), Agata Wiszniewiecka (Poznań), Maria Rybarczyk (Zławieś Wielka ), Katarzyna Toczek-Gierula (Nozdrzec), Małgorzata Organiściak (Grójec), Anna Okarmus (Skawina), Małgorzata Warchapowicz (Bielsk Podlaski), Agnieszka Chałada (Lublin), Grażyna Chmielewska (Śrem), Beata Chorążyczewska (Osielsko).

Regulamin konkursu „Diamentowy konkurs Polprazol PPH” – edycja styczniowa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem konkursu Diamentowy konkurs Polprazol PPH, zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525 21 13 462. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000291933 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 525-21-77-350 – wydawca „Farmacji Praktycznej”
2. Konkurs polega na rozszyfrowaniu rebusu zamieszczonego na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl i przesłaniu odpowiedzi mailem do redakcji Farmacji Praktycznej: redakcja@farmacjapraktyczna.pl

§ 2.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany jest do farmaceutów.

§ 3.
Odpowiedzi można wysyłać do dnia 28 stycznia 2011 r. Ostateczny termin doręczania odpowiedzi mija z dniem 28 stycznia 2011 r.

§ 4.
1. Nagrody główne w konkursie stanowią upominki o wartości do 100 złotych, przydatne w codziennej pracy farmaceuty, oznaczone logo Polpharma lub jednego z produktów ZF Polpharma SA.
2. Liczba nagród głównych wynosi 30.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.

II. UCZESTNICY
§ 5.
1. Konkurs adresowany jest do farmaceutów.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZF Polpharma S.A. oraz Polpharma BH Sp. z o. o., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

III. ZASADY KONKURSU
§ 6.
Zasady konkursu są następujące:
1. Konkurs polega na odgadnięciu i przesłaniu do redakcji Farmacji Praktycznej hasła wynikającego z odgadnięcia rebusu, zamieszczonego w zakładce konkursowej, znajdującej się na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
2. Odpowiedzi powinny zostać przesłane na adres e-mail redakcja@farmacjapraktyczna.pl najpóźniej do dnia 28 stycznia 2011 r.
3. Warunkiem uwzględnienia odpowiedzi w konkursie jest jej otrzymanie przez Organizatora najpóźniej w dniu 28 stycznia 2011 r.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu w e-mailu zawierającym rozwiązanie rebusu następujących danych: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu.
5.
Nagrodzonych zostanie 30 osób, które przyślą do redakcji prawidłowe odpowiedzi, zgodnie z następującym schematem:

6 pierwszych osób, które w dniu 24.01.2011 r., po godzinie 12:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi

6 pierwszych osób, które w dniu 25.01.2011 r., po godzinie 12:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi

6 pierwszych osób, które w dniu 26.01.2011 r., po godzinie 12:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi

6 pierwszych osób, które w dniu 27.01.2011 r., po godzinie 12:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi

6 pierwszych osób, które w dniu 28.01.2011 r., po godzinie 12:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi.

6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 10 lutego 2011 r. (dzień rozstrzygnięcia konkursu). Zwycięzców wyłoni jury konkursowe, powołane przez Organizatora.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
8. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 20 lutego 2011 r.
9. Wyniki konkursu, po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
10. Nadesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.
2. Przekazanie odpowiedzi oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. Uczestnik może żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, z tym, że żądanie usunięcia danych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj